Richtlijn 8 Monitoring van OK’s in gebruik

Begin 2018 is VCCN Richtlijn 8 Monitoring van OK’s in gebruik op diverse plaatsen geïntroduceerd. Tijdens het Internationale Symposium Contamination Control in 2018 werd de aftrap gegeven voor een brede review van deze richtlijn in concept. Inmiddels is deze richtlijn gereviewd en definitief gemaakt. 

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de VHIG (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en gepubliceerd door VCCN ter bevordering van kennis op het gebied van contamination control.
Deze richtlijn beschrijft diverse, mogelijk kritische, technische procesparameters en hoe die gemonitord kunnen worden tijdens het gebruik. Daarmee sluit deze richtlijn aan op Richtlijn 7. Richtlijn 8 geeft geen referentiewaarden en toetsnormen.

Downloaden

Sluiten