Word lid

Profiteer van de voordelen

Een persoonlijk- of bedrijfslidmaatschap van VCCN is een absolute ‘must’ voor wie zich beroepsmatig bezighoudt met contamination control.

Kortom, een belangrijke toegevoegde waarde binnen uw vakgebied. Bel voor meer informatie 088 401 06 50.

Drie soorten lidmaatschap
– Persoonlijk lidmaatschap de voordelen van het lidmaatschap zijn persoonsgebonden. De kosten bedragen € 50 incl. BTW.
– Gepensioneerd persoonlijk lidmaatschap de voordelen van het lidmaatschap zijn persoonsgebonden. Voor gepensioneerden geldt een sterk gereduceerd tarief om lid te worden. De kosten bedragen € 25 incl. BTW.
– Bedrijfslidmaatschap de voordelen van het lidmaatschap gelden voor alle medewerkers binnen het bedrijf dat lid is van VCCN. De kosten bedragen € 225 excl. BTW.

Voordelen lidmaatschap

 • U maakt onderdeel uit van een landelijk opererende organisatie met internationale contacten.
 • Beschikking over een platform van kennis en ervaring.
 • Vier keer per jaar VCCN Magazine.
 • Korting op VCCN cursussen.
 • Informatie over VCCN activiteiten.
 • Deelname aan symposia, excursies, workshops en cursussen tegen gereduceerd tarief.
 • Actieve deelname aan de beleidsvorming van de vereniging.
 • Persoonlijke leden hebben stemrecht.
 • Participeren aan innovaties binnen het vakgebied.
 • Uitbreiding netwerk.
 • Beschikking informatie met betrekking tot producten en diensten uit het vakgebied.

Klik hier voor Aanmeldingsformulier bedrijfslidmaatschap VCCN 2019

Klik hier voor Aanmeldingsformulier persoonlijk lidmaatschap VCCN 2019

Het ingevulde formulier mag retour naar info@vccn.nl.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het VCCN lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, per eind van het kalenderjaar met inachtneming van een maand opzegtermijn. Bij opzegging voor 1 december van enig jaar eindigt het lidmaatschap in datzelfde jaar. Bij opzegging na 1 december van enig jaar – zoals statutair vastgesteld – is het gehele jaar dat daarop volgt contributie verschuldigd.
Na ontvangst van de schriftelijke opzegging en na de ontvangst van de verschuldigde contributie ontvang je ter bevestiging een mail of brief waarin staat vermeld op welke datum het lidmaatschap eindigt.
De opzegging kan worden gemaild naar c.pedron@vccn.nl of per brief verzenden aan VCCN, t.a.v. Ledenadministratie, Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden.
Wij stellen het zeer op prijs als de reden van lidmaatschapsbeëindiging wordt vermeld.