Richtlijn 4 Oppervlakte reinheid

In de VCCN Richtlijnen worden een aantal aspecten van de stof- en kiemarme techniekenvastgelegd waardoor meer eenduidigheid binnen dit vakgebied komt. Richtlijn 4 zijn normen voor reinheid op oppervlakken opgesteld, wordt ingegaan op bronnen van contaminatie en worden aanbevelingen gedaan voor reiniging van oppervlakken. De in Richtlijn 4 genoemde oppervlakken beperken zich tot oppervlakken in de directe omgeving van het productieproces en die van de ruimte(n) daar omheen.

Deze richtlijn is gratis te downloaden.

Download

Sluiten