Richtlijnen

De VCCN richtlijnen geven een praktijkgerichte invulling van normen op het gebied van Contamination Control en Cleanroom Technologie. De richtlijnen worden regelmatig opnieuw beoordeeld en indien nodig teruggetrokken of aangepast. Het kan namelijk zijn dat een nieuwe uitgave van een ISO of CEN standaard een richtlijn kan vervangen. De relevantie van richtlijnen worden gemonitord door VCCN Commissie 1 Kennis.

De commissie bestaat uit leden die allemaal actief betrokken zijn bij de diverse normcommissies en bij het opstellen van richtlijnen. Door de bundeling van kennis binnen de commissie kunnen VCCN leden op het gebied van contaminatie en filtratie over de nieuwe regelgeving geïnformeerd worden. Dit geeft de mogelijkheid voor VCCN leden om te anticiperen op veranderingen. 

Richtlijn bestellen

De meeste VCCN richtlijnen zijn gratis te downloaden op onze website. Klik in het menu op de pagina van de richtlijn die je zoekt om hem te downloaden. Richtlijnen 9 en 10 zijn tegen een voordelig tarief te bestellen (€ 20 voor leden / € 30 niet-leden per richtlijn).

Sluiten