Commissies

Alle lopende activiteiten van VCCN zijn ondergebracht in verschillende commissies. Deze commissies worden gevuld met leden die zich ieder met hun eigen expertise inzetten voor de vereniging en het vakgebied. Om de voortgang van de commissies te monitoren is gekozen voor het linking pin model. Van elke commissie zit er een vertegenwoordiger in het bestuur. VCCN heeft de volgende commissies:

Sluiten