Commissies

Alle lopende activiteiten van VCCN zijn onderverdeeld in verschillende commissies. Deze commissies worden gevuld met leden die zich ieder op hun eigen expertise inzetten inzetten voor de vereniging en het vakgebied. Om de voortgang van de commissies te monitoren is gekozen voor het linkin’ pin model. Van elke commissie zit er een vertegenwoordiger in het bestuur. VCCN heeft de volgende commissies:

Sluiten