Richtlijn 11 Centrale Sterilisatie Afdeling

Richtlijn 11 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door experts volgens de geldende VCCN procedure. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De verenigingen en de experts, leden van de projectgroepen en commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van deze Richtlijn.

Dit document is gepubliceerd door VCCN, SVN (Sterilisatie Vereniging Nederland), VDSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen) en VHIG (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) ter bevordering van juiste omgevingsomstandigheden voor (her)verwerking van medische hulpmiddelen binnen de Centrale Sterilisatieafdeling (CSA), tot eindproducten die aan de eisen voldoen.

Downloaden

Download the English Guideline

Sluiten