Richtlijn 5 Thermisch comfort

In deze richtlijn zijn een aantal uitgangspunten ten aanzien van thermische behaaglijkheid in de cleanroom vastgelegd. De Duitse richtlijn “VDI 2083 Blatt 5” [6.3] is als basis gebruikt voor de opzet van de Nederlandse Richtlijn 5 van de VCCN “Thermisch Comfort”.

Deze richtlijn is gratis te downloaden.

Download

Sluiten