Richtlijn 7 Testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust

VCCN Richtlijn 7 beschrijft de methode voor het testen en classificeren van operatiekamers en opdekruimten in rust. De belangrijkste test bepaalt de bescherming die het luchtbehandelingssysteem biedt tegen het indringen van verontreiniging en het afvoeren van verontreinigingen uit het beschermde gebied in een operatiekamer of opdekruimte. Om dat vast te stellen worden systemen belast met deeltjes van 0,5 µm en groter. De richtlijn geeft stapsgewijs aan hoe de test moet worden uitgevoerd, hoe de resultaten moeten worden verwerkt en hoe de ruimte op basis daarvan wordt geclassificeerd.

De WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 is op 6 november 2014 gepubliceerd op de website van WIP. Deze WIP richtlijn verwijst naar VCCN Richtlijn 7.

Revisie

Richtlijn 7 heeft als geplande revisiedatum november 2019. Sinds de introductie van Richtlijn 7 is geconstateerd dat geïnstalleerde systemen niet zondermeer optimaal presteren maar doorgaans eerst goed ingeregeld dienen te worden. Ook zijn waardevolle aanpassingen in de technische opzet en uitvoering van ventilatiesystemen gevonden.

Ten aanzien van de richtlijn zelf, is het, ook na de tussentijdse verduidelijking van juni 2017, belangrijk de tekst en inhoud nog weer eens te bezien. Daarnaast zijn ontwikkelingen op OK ventilatiegebied niet gestopt en is het passend na te denken of de richtlijn geschikt is bij toepassing van NON-UDF systemen.

Deze richtlijn is gratis te downloaden. 

Download

Sluiten