Richtlijn 6.2 Cleanroom kleding

Deze richtlijn is onderdeel van de Richtlijn 6 “Medewerkers in de Cleanroom”, die oorspronkelijk opgebouwd is uit drie onderdelen:

  • Richtlijn 6.1 Aannamebeleid
  • Richtlijn 6.2 Kleding
  • Richtlijn 6.3 Gedragsregels

De VCCN-Richtlijn 6.2 en VCCN-Richtlijn 6.3 zijn door de werkgroep gerealiseerd. Een richtlijn voor het aannamebeleid is niet tot stand gekomen.

In de richtlijnen van de VCCN worden een aantal aspecten van de stof- en kiemarme technieken vastgelegd, met de bedoeling dat hierdoor meer eenduidigheid binnen het vakgebied komt. Richtlijn 6.2 “Cleanroom kleding” gaat in op aspecten die te maken hebben met de beheersing van contaminatie van levende en dode deeltjes, gegenereerd door de in de cleanroom aanwezige mens.

Deze richtlijn is gratis te downloaden.

Download

Sluiten