Richtlijn 2 Bouw, Beheer en Onderhoud van cleanrooms

Richtlijn 2 Bouw, Beheer en Onderhoud geeft een weerslag van de discussies die in diverse subgroepverbanden hebben plaatsgevonden. In deze richtlijn zijn een aantal praktische zaken opgenomen die zich van ontwerp via realisatie tot en met beheer van cleanrooms uitstrekken. Het rapport is een verzameling van dergelijke hulpmiddelen/gereedschappen die min of meer aansluiten bij de “levenscyclus” van een stofarme ruimte vanaf ontwerp/conceptie via realisatie tot en met het beheer. Zij zijn niet bedoeld als enig mogelijk rekenschema of absolute waarheid, doch als praktische handreiking naar een brede doorsnee van bij de bouw betrokkenen. Het mag duidelijk zijn, dat noch de werkgroep noch de VCCN verantwoordelijkheid kan nemen voor de volledigheid of juistheid van de met deze hulpmiddelen verkregen resultaten.

Deze richtlijn is gratis te downloaden.

     Download

Sluiten