Technische rapporten

VCCN brengt verschillende publicaties uit, waaronder de VCCN Richtlijnen, C2MGZN en de Technische Publicaties. VCCN heeft twee Technische Publicaties, die beiden via de website te bestellen zijn: 'Strategisch strijden tegen stofdeeltjes' en 'Beheersplan ‘Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling’.

Technische Publicatie Strategisch strijden tegen stofdeeltjes

Om zo schoon mogelijk te werken, worden producten vaak gemaakt in speciale ruimtes: cleanrooms. Cleanrooms kunnen allerlei vormen en afmetingen hebben. Er zijn bijvoorbeeld cleanrooms die duizenden vierkante meters groot zijn, zoals een ruimte voor de bouw van een satelliet. Ook kan een cleanroom de grootte hebben van een werktafel. In dit boek wordt de term cleanroom breed gebruikt, het betreft iedere stofarme ruimte.

Cleanrooms worden ingedeeld in verschillende klassen, afhankelijk van de maximaal toegestane hoeveelheid zwevende (luchtgedragen) deeltjes groter dan 0,1 µm per m3. Om een product binnen aanvaardbare grenzen van contaminatie te kunnen produceren, wordt in de meeste gevallen alleen gekeken naar de klasse van de cleanroom. In de praktijk blijkt echter dat veel meer factoren een rol spelen zoals het aantal personen, hun kleding en gedrag, de kwaliteit van de productieapparatuur en de reiniging (van bijvoorbeeld de ruimte, productiemiddelen, kleding en hulpmiddelen).

Voor het vinden van optimale maatregelen om zo stofvrij mogelijk te kunnen produceren, is niet altijd direct een uitgebreide standaard risico-analyse noodzakelijk met dure meettechnieken en kansberekeningen. In dit boek wordt een aanpak geïntroduceerd die begint bij eenvoudige analyses en maatregelen die men eerst kan uitvoeren en die men vervolgens kan uitbreiden: het POCC-stappenplan.

De richtlijnen in dit boek zijn alleen voor Contamination Control bij het vervaardigen van technische producten die gevoelig zijn voor stofdeeltjes en waarbij verontreiniging met micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels geen rol spelen. Verder richt dit boek zich voornamelijk op cleanrooms waar mensen en machines werken omdat dit de belangrijkste bronnen van verontreiniging zijn. De richtlijnen zijn zowel van toepassing bij een bestaande productie die men wil verbeteren als bij een nieuw op te starten productie.

POCC of Productgerichte Contamination Control is maatwerk dat zich richt op:

  • het product en zijn productie (hoofdstuk 1 en 2);
  • het meten van contaminatie (hoofdstuk 3);
  • het opstellen van een risico-analyse (hoofdstuk 4);
  • het nemen van maatregelen (hoofdstuk 5);
  • de cleanroom en zijn technische voorzieningen (hoofdstuk 6 en 7);
  • de aard en het gedrag van verontreinigingen (hoofdstuk 8);
  • de kwaliteit van de reiniging (hoofdstuk 9).

Leden: € 25 | Niet-Leden: € 50 (excl. 21% BTW).

Bestellen

Technische Publicatie Beheersplan Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling

In 2005 is een Beheersplan Luchtbehandeling opgesteld een expert rapport, samengesteld door deskundigen uit het veld. Hoewel het is opgevolgd door de WIP richtlijn: Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (nov 2014) met verwijzing naar de VCCN Richtlijn 7 (nov 2014) en door de IGJ verwerkt in het IGJ Toetsingskader is het een uitgebreid naslagwerk wat de moeite van het doornemen zeker nog waard is.

Aanvullend is ook VCCN Rictlijn 8 een actueel hulpmiddel.

Download gratis het beheersplan.

Download

Sluiten