RL 12 Product Cleanliness

VCCN Projectgroep 23 Nano-micro product reinheid is bezig met de ontwikkeling van VCCN Richtlijn 12 Product Cleanliness (RL12). De werkgroep bestaat uit experts uit branches die potentiële gebruikers van de richtlijn zullen zijn.

VCCN Richtlijn 12 behandelt binnen de productketen de onderwerpen product reinheidseisen, meetmethoden, fabricage, reiniging, assemblage contamination control, verpakken en het ontwerp in relatie tot product reinheid. Met de realisatie van RL12 vindt er harmonisatie plaats ten aanzien van de reinheidseisen en zijn er richtlijnen voor het produceren van schone producten.

De reviewperiode is inmiddels gestart. De verwachting is dat medio mei 2021 de definitieve versie van RL12 beschikbaar is. Deze zal hier te downloaden zijn.

Sluiten