Projectgroepen

VCCN biedt mogelijkheden en budget voor het doen van research projecten. We vinden het belangrijk dat onze leden ideeën kunnen inbrengen. Zo komen belangrijke vraagstukken uit de markt bij ons aan licht waar nieuwe kennis voor ontwikkeld kan worden. Daarnaast kunnen leden zelf inbreng hebben bij de uitvoering van deze projecten. Een research is het verzamelen en onderzoeken van data, informatie en feiten voor de vooruitgang van kennis. Het doel kan zijn om bepaalde feiten of principes te ontdekken of te grondvesten. Projectgroepen hebben in principe een beperkte levensduur van maximaal 12 maanden. 

Heb je een idee voor een project? Vul het aanmeldformulier in. Ingevulde startformulieren zullen de projectgroep research in behandeling nemen.

Heb je interesse in deelname aan één van de commissies of projectgroepen, neem dan contact op met Jos Bijman via telefoonnummer 088 401 06 21 / 06 47 11 58 87 of j.bijman@vccn.nl

Sluiten