Congressen

VCCN organiseert jaarlijks een aantal activiteiten op het gebied van contamination control. Commissie 02 Lezingen & Conferenties draagt zorg voor het inhoudelijke programma. Bij de start van elk jaar organiseert VCCN een Ledenmiddag om te brainstormen over de activiteiten van de vereniging. Verder organiseren we jaarlijks:

VCCN Nationaal Symposium Contamination Control (voorjaar)
Het doel van het VCCN Nationaal Symposium Contamination Control is dieper in te gaan op actuele wetenschappelijke contamination control onderwerpen. Het symposium biedt ervaren (internationale) experts als sprekers en tutorial leiders uit het vakgebied. We creëren een stimulerende en interactieve leeromgeving met ruimte voor informele ontmoetingen binnen de cleanroom branche gerelateerde industrie en dienstverleners. Gelijktijdig organiseert VCCN de vakbeurs.

VCCN Nationale CleanroomDag (najaar)
Het doel van deze dag is om zowel nieuwe instromers als de (meer) ervaren vakgenoten een programma te bieden om nieuwe kennis op te doen of uit te breiden. Ook kunnen deelnemers via de informatiemarkt kennis maken met (medewerkers van) bedrijven en dienstverleners die werkzaam zijn in de cleanroom branche. De Nationale CleanroomDag wordt afgewisseld door een najaarscongres over zorggerelateerde onderwerpen en daarbijhorende richtlijnen. 

VCCN Minisymposia
VCCN minisymposia gaan in op specifieke onderwerpen en/of richtlijnen en creëren een extra mogelijkheid voor kennisoverdracht en netwerken. Deze bijeenkomsten staan dicht bij het vakgebied en zijn laagdrempelig. Ook bieden minisymposia bij uitstek gelegenheid om nieuwe en herziene richtlijnen te presenteren aan de markt.

VCCN Excursie
VCCN organiseert jaarlijks een excursie naar een bedrijf die actief is op gebied van contamination control.

Heb je vragen hierover of wil je zelf een bijdrage leveren, stuur ons een e-mail.

Congressen agenda

 1. Webinar Corona Expertpanel Zorg

  29 september

  Tijdens dit webiar ontvang je een update met huidige stand van zaken en toelichting rol ventilatie in gebouwen.

 2. VCCN Minisymposium Normen & Richtlijnen 2020

  08 oktober

  Tijdens het VCCN Minimsyposium Normen en Richtlijnen komen twee belangrijke onderwerpen aan bod: biocontamination en cleanroom testmethodes, anders dan classificatie op basis van deeltjes.

 3. Webinar Infectierisico in verpleeghuizen

  13 oktober

  In dit webinar van ISIAQ.nl, TVVL en VCCN willen we de problematiek van infecties en het risico op infecties in verpleeghuizen toelichten, maar ook aangeven hoe we hier iets aan kunnen doen geredeneerd van de bouw- en installatietechniek. Enerzijds geven we inzicht in de werkwijze van verpleeghuizen en hoe met het infectierisico in de praktijk wordt omgegaan.

 4. Nationaal Symposium Contamination Control 2020

  04 november

  Op woensdag 4 november 2020 organiseert VCCN het jaarlijkse Nationaal Symposium Contamination Control. Voorheen beter bekend onder de naam Cleanroom Symposium. 

 5. VCCN Minisymposium Product Cleanliness 2021

  21 januari

  In toenemend mate wordt aan leveranciers gevraagd om producten schoon aan OEM bedrijven (Original Equipment Manufacturer) te leveren. Omdat er behoefte is aan een definitie hoe schoon het product moet zijn, heeft VCCN in 2017 de projectgroep Nano, Micro, Product Reinheid opgericht.

Bekijk archief

Sluiten