“Cleanroom is cruciaal voor 900 medicatiebereidingen per dag'

dinsdag 27 september 2022

Toen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht werd gebouwd, zat een cleanroom niet in de oorspronkelijke plannen. Nog tijdens het ontwerp- en bouwproces werd de directie ervan overtuigd dat een cleanroom voor medicatiebereidingen essentieel is. “Nu bereiden wij bijna 100% van alle VTGMmedicatie (Voor Toediening Gereed Maken) in de cleanroom. Bovendien plannen we nu zelfs een nieuwe cleanroom voor het werken aan cel- en gentechnologie.”

In aanloop naar de opening van het Prinses Máxima Centrum trad dr. Rogier Lange in dienst als ziekenhuisapotheker, met als belangrijkste aandachtsgebied
het VTGM van geneesmiddelen. In die rol is hij ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de cleanroom waar, naast een groot aantal apothekersassistenten, ook farmaceutisch medewerkers, farmaciestudenten en robots actief zijn. “Wij hebben hier een grote apotheek met ruim 100 medewerkers, waarvan elf (ziekenhuis) apothekers, zo’n 50 apotheekassistenten, 20 farmaceutisch medewerkers, 15 farmaciestudenten en een aantal stafmedewerkers”, vertelt Lange. “Dit ziekenhuis heeft bewust gekozen om vrijwel alle steriele medicatie, die we patiënten toedienen, in de cleanroom gereed
te maken. In andere ziekenhuizen gebeurt dat in meer of mindere mate ook door de verpleegkundigen. Maar juist vanwege onze zeer kwetsbare patiënten - kinderen met kanker - willen we op dit punt geen enkel risico nemen.”
'De wereld van contamination control' is een speciale uitgave van VCCN waarin we mensen op een laagdrempelige manier bekend willen maken met de mogelijkheden van Contamination Control, hoe dit wordt gerealiseerd en waar het wordt toegepast. Wil je een exemplaar van de 'Wereld van contamination control ontvangen'? Stuur dan een mail met je adresgegevens naar info@vccn.nl. 

« Terug

Sluiten