Call for papers '22

maandag 17 januari 2022

Heb jij expertise op het gebied van wet- en regelgeving binnen jouw vakgebied? Of ben je enorm enthousiast over een nieuwe werkwijze of innovatie? Deel jouw kennis met vakgenoten!

VCCN organiseert gedurende het jaar diverse bijeenkomsten en symposia waar kennis wordt gedeeld. Als onafhankelijk platform op het gebied van contamination control vinden wij het belangrijk dat alle symposia en bijeenkomsten aansluiten bij de actuele ontwikkelingen op dit gebied.

VCCN probeert ieder symposium zo in te richten dat er voor alle interessevelden binnen de vereniging onderwerpen zijn die op dat moment actueel zijn. De interessevelden zijn:
• Micro-electronica
• Pharmacie & Life Science
• Fijnmechanica en precisie industrie
• Healthcare
• Food
• Lucht- en ruimtevaart

Binnen ieder interesseveld zijn ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, werkwijzen, eisen, innovaties, enz. Om vakgenoten op de hoogte te brengen van deze ontwikkelingen willen wij als vereniging iedereen een podium bieden om deze kennis te delen. 

Belangrijke data:
• 30 januari 2022: deadline indienen abstracts
• 28 februari 2022: bekendmaking van gekozen onderwerpen voor 2022

Richtlijnen voor de onderwerpen:
De onderwerpen voor een lezing dienen binnen een van de interessevelden te vallen of daar direct mee te maken te hebben. Bij het indienen van een voorstel is het belangrijk dat je aangeeft voor welk interesseveld deze lezing is bedoeld.

Beoordeling ingezonden abstracts:
De commissie Lezingen & Conferenties beoordeelt alle abstracts en deelt deze gedurende het jaar in. Zij zal letten op de relevantie voor het vakgebied contamination
control en de relevantie binnen de aangegeven interessevelden. Daarnaast wordt gekeken naar de relevantie van het onderwerp voor de leden van VCCN.

Inzending call for papers
Wil jij een abstract indienen? Bekijk www.vccn.nl/callforpapers en voor meer informatie en de instructies voor het inzenden van een abstract.

« Terug

Sluiten