Programma van Nationaal Symposium Contamination Control 2024

Nationaal Symposium Contamination Control 2024

Programma van Nationaal Symposium Contamination Control 2024

Op woensdag 5 juni:
9:30 - 10:00 Ontvangst en bezoek bedrijvenmarkt
10:00 - 10:30 Zaal 1: OLVG OK-complex, van ontwerp tot validatie en classificatie - Milan Cuylits
  Zaal 2: Het proces als kloppend hart - Mark van de Mortel
10:30 - 11:00 Zaal 1: Standpunt NOV OK ventilatie - Joris Ploegmakers
  Zaal 2: Fit for Purpose, voor nu en voor in de toekomst - Michiel van Kooten
11:00 - 11:30 Pauze op bedrijvenmarkt
11:30 - 12:00 Zaal 1: Onderzoek meetmethoden OK classificatie - Remko Noor
  Zaal 2: Ontwerp van cleanrooms: Ontwikkelingen en een blik op de toekomst - Derek Vissers
12:00 - 12:30 Zaal 1: Revisie VCCN richtlijn 7 - Frans Saurwalt
  Zaal 2: Energiebesparing voor cleanroom 2.0 - Peter van Casteren
12:30 - 13:30 Lunch op bedrijvenmarkt
13:30 - 14:00 Zaal 1: POWI-trace onderzoek - Gerda Lelieveld & Myriam Derks
  Zaal 2: Cleanroom simulaties in de praktijk - Eric Terry
14:00 - 14:30 Zaal 1: De totstandkoming van de SRI richtlijn isolatie - Marcel Isken
  Zaal 2: Digitale vastlegging tbv van Commissioning - Tiago Brasser
14:30 - 15:00 Pauze op bedrijvenmarkt
15:00 - 15:30 Zaal 1: Mogelijke reductie aantal luchtwisselingen op de operatiekamer m.b.v. SRI Richtlijn - Jos Lans
  Zaal 2: ISO TR 14644-21: Airborne sampling techniques - André van Tongeren
15:30 - 16:00 Zaal 1: R3Nordic guideline Hospital Ventilation - Kim Hagström
16:00 - 16:30 Pauze op bedrijvenmarkt
16:30 - 17:15 Plenair: Keynote spreker Arno Folkerts
17:15 - 18:30 Netwerkborrel op de bedrijvenmarkt
 1. Van 10:00 tot 10:30

  Zaal 1: OLVG OK-complex, van ontwerp tot validatie en classificatie - Milan Cuylits

  Bij een nieuw OK-complex maken komt veel kijken. Welke bouwvorm of welk luchtsuppletie-systeem kies je bijvoorbeeld? Graag vertel ik hoe wij dit bij OLVG gedaan hebben, welke keuzes wij hierin genomen hebben tijdens het ontwerpproces en wat deze keuzes betekenden voor de validatie en classificatie van onze nieuwe OK’s.

  Milan CuylitsMilan Cuylits, Projectmanager Bouw & Inrichting bij OLVG
  Ik ben sinds 2005 werkzaam als Projectmanager Bouw & Inrichting bij OLVG te Amsterdam. Onze afdeling is verantwoordelijk voor alle verbouw en nieuwbouw in en om het ziekenhuis. In mijn carrière heb ik al meerdere projecten geleid, waaronder de verbouwing van de SEH, Radiologie-afdeling, realisatie hartkatheterisatie-kamers, Apotheek met laboratorium en cleanroom en nu ook het nieuwe OK-complex op de locatie Oost van OLVG.

 2. Van 10:00 tot 10:30

  Zaal 2: Het proces als kloppend hart - Mark van de Mortel

  Door Mark van de Mortel

  In contamination control draait het om de beheersbaarheid van het proces. Het proces is dan ook het kloppende hart van een productiefaciliteit. De logistiek en benodigde installatie worden dan bepaald door het betreffende process. Binnen industrial engineering wordt in een ontwerp primair gekeken naar het proces, secundair naar logistiek en als laatste naar benodigde installaties. Hiermee wordt een gebouw zo efficiënt mogelijk, doelmatig en volgens specificaties vormgegeven.

  Mark van de Mortel, Adviseur bij Deerns
  Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring in de high tech industrie en heb ik veel kennis opgedaan van processen en benodigde installaties. Binnen Deerns heb ik werkzaam als adviseur met het specialisme in industrial engineering waarbij het process leidend is binnen een ontwerp van met in de high tech industrie.

 3. Van 10:30 tot 11:00

  Zaal 1: Standpunt NOV OK ventilatie - Joris Ploegmakers

  Door Joris Ploegmakers

  Het effect van schone lucht tijdens een ingreep, op de uitkomst voor een patiënt erna.
  Het historisch perspectief en de ideeën omtrent de luchtbeheersing blijkt als uitkomstmaat voor een patiënt erg moeilijk meetbaar te zijn als het gaat om wel of geen infectie. Ondanks gebrek aan recent bewijs waar tegenwoordig in richtlijnen naar is gekeken, wil het niet zeggen dat de luchtkwaliteit er niet toe zou doen. 

  Joris PloegmakersJoris Ploegmakers, Orthopedisch chirurg bij UMC Groningen
  Ik ben sinds 2011 werkzaam in het Universitair Medisch Centrum te Groningen. Onder de noemer van complexe orthopedische reconstructie komen heuprevisiechirurgie, orthopedische infecties en orthopedische oncologie samen in mijn praktijk. De samenhang komt met name tot uiting in de orthopedische vergelijkbaarheid van uitgebreidheid van operatieve benadering, het post-operatieve verwachtingsmanagement en de impact op het dagelijks leven voor deze patiënt categorie. Daarnaast is de behandeling teamwork waardoor de samenwerking met infectioloog en oncoloog bij deze aandoeningen hoort, met betrekking tot orthopedische infecties was dat aanleiding het initiatief te nemen voor een multidisciplinaire infectie poli binnen het zorgpad.

 4. Van 10:30 tot 11:00

  Zaal 2: Fit for Purpose, voor nu en voor in de toekomst - Michiel van Kooten

  Door Michiel van Kooten

  Het URS is gereed, de specificaties waaraan de cleanroom moet voldoen zijn bepaald. Hoe maken we de vertaling van een URS en specificaties naar een passend cleanroomsysteem? Welke bouwvolgorde past hierbij? Hoe realiseren we een cleanroom die Fit For Purpose is? Belangrijke thema’s als reinigbaarheid, flexibiliteit, toekomstgericht bouwen, duurzaamheid en integraal ontwerpen komen hierbij aan bod.

  Michiel van KootenMichiel van Kooten, CEO bij Cleanroom Combination Group B.V.
  Ik heb 26 jaar ervaring in cleanroomontwerp- en realisatie en ben werkzaam bij Cleanroom Combination Group (CCG). Sinds 2008 als technisch directeur en sinds 2023 als algemeen directeur. CCG heeft zich gespecialiseerd in de realisatie van Cleanrooms en in de afgelopen 30 jaar in binnen- en buitenland een groot aantal projecten gerealiseerd waar we ontzettend trots op zijn. Gedurende deze periode hebben we een soort van “best practice” ontwikkeld die wij graag met u delen.

 5. Van 11:30 tot 12:00

  Zaal 1: Onderzoek meetmethoden OK classificatie - Remko Noor

  Door Remko Noor

  De presentatie gaat over het onderzoek naar een meetmethode voor OK classificatie die systeemonafhankelijk is en wat er is gedaan in verband met de revisie van richtlijn 7. Verschillende ventilatiesystemen worden toegepast in OK’s en de meetmethode gaat tot op heden uit van 1 ventilatieprincipe. Zou dit ook anders kunnen?

  Remko NoorRemko Noor, Projectmanager Techniek & Duurzaamheid bij D2 Ontwikkeling B.V.
  Als senior projectmanager ben ik betrokken bij de initiatie, ontwerp, realisatie en inhuizen van projecten in de gezondheidszorg. Het is mijn verantwoordelijkheid om een project op te zetten en af te ronden binnen de gestelde kaders van geld, tijd, duurzaamheid en kwaliteit met een team van mensen. Vanaf de start van een project tot de ingebruikname door de opdrachtgever ben ik betrokken bij projecten.

  Daarnaast treed ik op als adviseur op het gebied van ontwikkeling van innovatieve concepten voor operatiekamercomplexen, CSA, isolatiekamers, enz. D2 ontwikkeling B.V. heeft een concept en werkwijze ontwikkeld voor operatiekamers die toekomstbestendig zijn. De werkwijze is gericht op een optimaal eindresultaat voor de gebruikers waarbij de inrichting minimale risico’s oplevert voor de patiëntveiligheid.

  Naast mijn werk ben ik actief binnen Scouting Nederland en ben ik bestuurslid binnen de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN). Wij ontwikkelen en delen kennis op dit gebied door het meewerken aan nieuwe richtlijnen, organiseren van symposia en het geven van cursussen. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de lezingen en conferenties die wij als vereniging organiseren.

 6. Van 11:30 tot 12:00

  Zaal 2: Ontwerp van cleanrooms: Ontwikkelingen en een blik op de toekomst - Derek Vissers

  Door Derek Vissers

  Het centrale thema binnen de wereld van de cleanrooms is verduurzamen.
  Er zijn diverse normen ontwikkeld om cleanrooms verstandiger te ontwerpen (ISO 14644-4) en te gebruiken (ISO-14644-16).
  Voor het ontwerp betekent dit:

  • Rekenen aan cleanrooms op basis van bronsterkte;
  • Minimaliseren van de bronsterkte door apparatuur en de mens zoveel als mogelijk buiten de cleanroom te houden. Hier zien we dan ook de opmars van automatisering en robots.

  Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden deze ontwikkelingen toegelicht en wordt afgesloten met een blik op de toekomst.

  Derek VissersDerek Vissers, Adviseur bij Kropman Contamination Control
  Ik ben adviseur op het gebied van contamination control projecten. Mijn expertisegebieden zijn: Farma (GMP/ATMP), Semi-con, biosafety- en radionucliden labs. Ik heb ruim 12 jaar ervaring binnen de installatietechniek waarvan de laatste 7 jaar binnen het vakgebied contamination control. Ik streef ernaar de energie-intensieve cleanroom sector energiezuiniger te maken. 
  Naast lid van de VCCN ben ik ook actief binnen de stuurgroep van het ICCCS 50YP programma.

 7. Van 12:00 tot 12:30

  Zaal 1: Revisie VCCN richtlijn 7 - Frans Saurwalt

  Door Frans Saurwalt

  In deze presentatie wordt de herziene en voor commentaar beschikbare versie van VCCN RL7 toegelicht. De herziene VCCN RL7 is tekstueel en qua structuur verbeterd. Natuurlijk is de inhoud aangepast aan de actuele SRI(FMS) Richtlijn en het bijbehorende NOV verenigingsstandpunt, zoals ook verwerkt in het Toetsingskader van de IGJ.  

  Frans Saurwalt mrt 2023Frans Saurwalt, Technisch Manager bij Kropman Contamination Control
  Fran is al meer dan 35 jaar actief in het vak van consultancy, ontwerp, bouw, opstart en verificatie van cleanroom projecten. Daarnaast is hij actief binnen de VCCN, ICCCN, de CEN, ISO en EHEDG ten aanzien van richtlijnen, normen, presentaties en workshops.

 8. Van 12:00 tot 12:30

  Zaal 2: Energiebesparing voor cleanroom 2.0 - Peter van Casteren

  Door Peter van Casteren

  Energiebesparing in cleanrooms is lastig. Er zijn vaak besparingsideeën genoeg, maar de gebruikers geven daar maar mondjesmaat medewerking aan; ze hebben al problemen genoeg. Een aantal voorbeelden van High Tech Campus besparingsprojecten waarbij het toch gelukt is om aanzienlijke hoeveelheden te besparen. Voor een goed resultaat zijn de data-analyse, aanpak en organisatie zeer belangrijk voor nu en in de toekomst.
  De hamvraag: Geven al die ideeën bij elkaar voldoende input voor Cleanroom 2.0?

  Peter van CasterenPeter van Casteren, Maintenance Manager bij Philips
  In 1986 ben ik begonnen bij Philips Semiconductors Nijmegen bij het onderhoud van productiemachines voor de IC fabricage. In 1991 ben ik overgestapt naar Facilities. Daar ben ik 17 jaar engineer geweest voor luchtbehandeling en installatie ten behoeve van cleanrooms. Sinds 2008 ben ik werkzaam op de High Tech Campus Eindhoven en sinds 2017 bij Philips Real Estate. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van 15 Philips gebouwen met betrekking tot alle centrale technische installaties.

 9. Van 13:30 tot 14:00

  Zaal 1: POWI-trace onderzoek - Gerda Lelieveld & Myriam Derks

  Een postoperatieve wondinfectie (POWI) is een infectie die ontstaat na een chirurgische ingreep. Dergelijke infecties leiden vaak tot aanzienlijke ziektelast en soms zelfs tot sterfte. De Staphylococcus aureus is een veelvoorkomende verwekker van postoperatieve infecties.
  In dit onderzoek wordt gekeken of een mogelijke POWI wordt veroorzaakt door de patiënt of door zijn/haar omgeving.

  Gerda Lelieveld, Deskundige infectiepreventie bij Alrijne Ziekenhuis 
  Ik ben sinds 1983 deskundige infectiepreventie in het Alrijne. Eén van mijn aandachtsgebieden is het voorkomen van postoperatieve wondinfecties.

  Myriam Derks, Beleidsmedewerker OK bij Alrijne Ziekenhuis
  Ik ben na mijn carrière als AM sinds 2000 beleidsmedewerker OK in Alrijne.

 10. Van 13:30 tot 14:00

  Zaal 2: Cleanroom simulaties in de praktijk - Eric Terry

  Door Eric Terry

  In deze presentatie wordt uitgelegd hoe (CFD) luchtstroomsimulaties worden ingezet bij het ontwerp van nieuwe cleanrooms, en hoe validatie van de resultaten heeft geleid tot nieuwe inzichten. Verder wordt een toekomstbeeld geschetst waarbij simulaties ook worden ingezet tijdens het gebruik van een cleanroom, om zo de luchtkwaliteit te monitoren en energiekosten te besparen.

  Eric TerryEric Terry, algemeen directeur bij Actiflow
  Ik ben oprichter en directeur van Actiflow. Ik heb de studie Lucht- en Ruimtevaarttechniek (TU Delft) voltooid in 2004, en heb in 2005 Actiflow opgericht. In de afgelopen jaren is Actiflow uitgegroeid tot een gerespecteerd adviesbureau gespecialiseerd in aerodynamica en stromingsleer in het algemeen. Met deze kennis adviseert Actiflow klanten in verschillende sectoren, o.a. in de cleanroom sector. Als directeur ben ik ook inhoudelijk betrokken bij de projecten van Actiflow. Ik heb daarmee bijna 20 jaar aan relevante praktijkervaring. 

 11. Van 14:00 tot 14:30

  Zaal 1: De totstandkoming van de SRI richtlijn isolatie - Marcel Isken

  Door Marcel Isken

  De SRI richtlijn isolatie gaat over het veilig kunnen isoleren van patiënten ter bescherming van hun omgeving, zonder dat dit leidt tot besmettingen en extra verbouwings- en/of exploitatie kosten.

  Marcel Isken, DSMH, DSRS en DI bij Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
  Na diverse opleidingen te hebben gevolgd, ben ik nu 20 jaar als DI, DSMH en DSRD werkzaam in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Daar voer ik de nodige pragmatische microbiologische onderzoeken uit in combinatie met o.a. lucht en luchtbeheersing op een OKC, isolatiekamer of andere ruimten met specifieke luchtbehandeling.

 12. Van 14:00 tot 14:30

  Zaal 2: Digitale vastlegging tbv van Commissioning - Tiago Brasser

  Door Tiago Brasser

  Vertrouwen is goed. Controleren is beter. Door de digitale transitie die wij als organisatie doorvoeren leggen wij steeds meer digitaal onze keuringen en controles vast. Dit koppelen we aan een 3D Digitaal Technisch Dossier.

  Tiago BrasserTiago Brasser, BIM Consultant bij Equans
  Als kind ben ik opgegroeid met computers en digitale middelen. Tijdens mijn studie bouwkunde ben ik me gaan specialiseren in uitvoeringstechnologie. En nu al ruim 11 jaar bezig met de digitale transitie die wij als sector moeten doorvoeren.
  Binnen Equans is de digitale transitie één van onze 3 focuspunten waarbij ik betrokken ben om dit daadwerkelijk te verwezenlijken.

 13. Van 15:00 tot 15:30

  Zaal 1: Mogelijke reductie aantal luchtwisselingen op de operatiekamer m.b.v. SRI Richtlijn - Jos Lans

  De nieuwe SRI (FMS) richtlijn geeft ziekenhuizen en privéklinieken de mogelijkheid op basis van het type chirurgische ingreep het aantal luchtwisselingen op de operatiekamer te verminderen. Er zijn drie OK classificaties benoemd. In de presentatie wordt iets verteld over de geschiedenis van OK richtlijnen, de mogelijkheid tot het besparen van energie en wat het mogelijk effect is van het verlagen van de luchthoeveelheid op de luchtkwaliteit en het comfort als de operatiekamer lager wordt geclassificeerd.

  Jos LansJos Lans, CEO bij Medexs en PhD candidate bij TU Delft
  Ik ben naast CEO van Medexs, promovendus aan de TU Delft waar ik onderzoek doe naar operatiekamer luchtbehandelinginstallaties en luchttoevoersystemen. Als promovendus neem ik deel in de werkgroep Energie van het Landelijk Netwerk de Groene OK. Ik onderzoek samen met de leden van de werkgroep Energie wat het energieverbruik is en welk energiebesparingpotentieel er is door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om (veilig) de luchtbehandeling op de operatiekamer aan te passen (lees: te verlagen).

 14. Van 15:00 tot 15:30

  Zaal 2: ISO TR 14644-21: Airborne sampling techniques - André van Tongeren

  Door André van Tongeren

  In het totstandkomingsproces van een cleanroom zijn doorgaans twee hoofdfasen te onderscheiden: ontwerp, bouw en start-up versus gebruik en beheer. Hiermee samenhangend wordt er gekeken naar het classificeren en het monitoren van een cleanroom op basis van deeltjes in lucht.
  Deze presentatie beoogt mensen mee te nemen in deze twee werelden en de handreikingen die vanuit ISO 14644-21 worden gedaan om een juiste invulling te geven aan classificeren versus monitoring op basis van deeltjes in lucht.

  AndrévanTongerenAndré van Tongeren, Associate Director bij Apleona
  Ik ben Associate Director binnen het cluster Healthcare & Life Sciences van Apleona.
  Met een achtergrond in werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatietechniek ben ik in deze rol binnen Europa betrokken bij integraal facilitair management met een blik op contamination control.
  Naast mijn werk voor Apleona ben ik actief als bestuurslid van VCCN en voorzitter van de commissie opleidingen. Verder ben ik bestuurslid van de Dutch Building Commissioning Association (DBCxA), waarmee ik een verdere bijdrage lever aan het duurzaam borgen van gebouwprestaties in het algemeen, en cleanrooms en controlled environments in het bijzonder.
  Ik ben betrokken geweest bij de totstandkoming van VCCN richtlijn 10, de revisie van ISO 14644-3 en ISO 14644-4 alsmede ISO 14644-21.
  Tot slot zet ik me in als docent bij VCCN, TVVL en de Cleanroom Testing & Certification Board International.

 15. Van 15:30 tot 16:00

  Zaal 1: R3Nordic guideline Hospital Ventilation - Kim Hagström

  Door Kim Hagström

  R3 Nordic guideline for Hospital ventilation is written by the group of experts from Denmark, Finland, Norway, and Sweden having both practical project and research experience. It considers both hygienic and sustainability aspects of hospitals and provides guidance and solid criteria for design; project realization, general requirements and specific considerations for operating rooms and isolated environments. Guidance is also given for verification of the technical performance of ventilation systems, the realization of the critical indoor parameters and life-cycle quality assurance.

  Kim HagströmKim Hagström, CTO at Halton Oy
  I am Dr. Kim Hagström, CTO at Halton Oy, Finland, and I received my MSC in 1991 and DSc in 2001. I have over 30 years of experience in design, research, development, and innovations within HVAC for demanding applications including healthcare, laboratories, cleanrooms and industrial buildings. I am also active in international standardization activities and associations including ICCCS, R3. At current I act as a President of Finnish Standards Association and as a Chair of Indoor Environment group within Finnish Building Services Industry Association.

 16. Van 16:30 tot 17:15

  Plenair: Keynote spreker Arno Folkerts

  Ga met ons mee op een reis door 'de Verandering' binnen de wereld van contamination control. Arno Folkerts vertelt ons tijdens het VCCN Nationaal Symposium Contamination Control over veranderingen en samenwerken in combinatie met neurowetenschap en leiderschap.

  Arno geeft inzichten en laat je nadenken; hij drukt je met de neus op de feiten en hij laat je lachen. Dat doet hij door interactie, zelfspot en zang. Een ontspannen én nuttige afsluiting van ons inhoudelijke programma.

  ArnoFolkerts3Wie is Arno Folkerts?
  Arno Folkerts is een sterk voorbeeld van een moderne coachende directeur. Hij is een man van de praktijk die met kennis, gevoel en humor, verandering en samenwerking eenvoudig en concreet maakt.
  Arno staat bekend om zijn warme doch duidelijke aanpak, waardoor hij in staat is op alle lagen te communcieren. In deze energieke en daarnaast ontspannen stijl, neemt hij als spreker de zaal mee in zijn verhaal.

Prijzen

Ticket Prijs
1. VCCN lid/ bedrijfslid € 195,00
2. Gepensioneerde leden € 105,00
3. Niet-leden € 305,00
4. Studenten (met collegekaart) € 85,00
5. VHIG/TVVL/NVTG/EHEDG-lid € 230,00
6. VCCN Erelid Gratis

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Meer informatie
Mariëlle van Pelt, T 088 401 06 52
e-mail

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Sluiten