Over Cleanroom Gedrag Cursus GMP

Cleanroom Gedrag Cursus GMP

Om personen werkzaam in een cleanroom bewust te maken van hun invloed op de luchtkwaliteit in een cleanroom heeft VCCN de Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) -  GMP Cursus opgezet. Cursisten maken tijdens deze cursus kennis met de strenge eisen die gesteld worden aan het betreden van een cleanroom. Door het volgen van deze basiscursus zullen zij begrijpen waarom deze strenge eisen noodzakelijk zijn. De Cleanroom Gedrag Cursus is een voorwaarde voor iedereen die incidenteel of intensief te maken heeft of gaat krijgen met het verblijf of werken in een cleanroom. Ook is deze cursus voor alle (intensieve) cleanroomgebruikers een belangrijke opfriscursus en toetst de opgedane kennis en vaardigheden, zodat aan de voorwaarden voor een optimaal gedrag in de cleanroom wordt voldaan.

Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren) of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie en komt aan bod tijdens de cursus.

De Cleanroom Gedrag Cursus - GMP 

 1. De standaard Cleanroom Gedrag Cursus welke na het behalen van de toets resulteert in het verkrijgen van de internationaal gecertificeerde Cleanroompas.

Algemene informatie

 • Nederlandstalig
 • Geen specifieke vooropleiding gevraagd
 • Les van zeer ervaren docenten
 • 1 lesdag van 09.30 uur tot 16.00 uur
 • Locatie: VCCN Woerden
 • Ook kan de cursus bij voldoende deelname inhouse worden gegeven (kosten op aanvraag)
 • Maximaal 20 personen om een maximale interactie tussen docent en cursisten te kunnen bewerkstelligen. Maximaal 6 personen die deelnemen aan de gowning qualificaton.
Cursusprijs Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) - GMP (excl. 21% BTW)
Voor VCCN  leden  €  395
Voor niet leden     €  695

Cursusinhoud

De volgende aspecten komen aan de orde:
 • Product afbreukrisico’s
 • Deeltjes:
  » stof- en kiemontwikkeling
  » gedrag
  » stoftechniek
 • De mens als bron van contaminatie
  · Kleding
  · Gedrag en discipline voor en tijdens aanwezigheid in een cleanroom
  · Procedures, werkplekbeheersing en communicatie.
 • Reinigingaspecten
Doelgroep 
De Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) is bedoeld voor iedereen die:
 • voor het eerst in aanraking komt met het vakgebied cleanrooms.
 • zich voor zijn werkzaamheden in een cleanroom moet begeven en door middel van een door VCCN afgegeven badge (de CleanroomPas®) kenbaar wil maken dat een cursus hierin met goed gevolg is doorlopen.
 • zijn of haar kennis op het gebied van oppervlakcontaminatie wil vergroten.
 • zich verder wil verdiepen in specifieke cleanroomkennis via vervolgcursussen van VCCN op de diverse deelgebieden.
Certificaat/CleanroomPas®/Bedrijvenregister
Deze cursus is internationaal gecertificeerd via ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies). De cursusdag wordt afgesloten met een toets. Bij een positief resultaat ontvangt de cursist een certificaat en de CleanroomPas® in de vorm van een badge. Deze persoonsgebonden CleanroomPas® met pasfoto heeft een afgifte datum en is vijf jaar geldig.

Het doel van deze CleanroomPas® is dat:
 • de beheerder van een cleanroom weet dat de drager kennis heeft genomen van de eisen en verplichtingen ten aanzien van de toegang tot en verblijf in cleanrooms.
 • het vermelden van de afgiftedatum op de CleanroomPas® de mogelijkheid geeft aan de beheerder van de cleanroom om eisen te stellen aan de geldigheidsduur (vijf jaar) van de CleanroomPas®.
 • de cursist recht heeft op deelname aan de opfriscursus en vervolgcursussen van VCCN.

Daarnaast ontvangen de deelnemende cursisten een certificaat van deelname en registreert VCCN deze cursisten met bedrijfsnaam in het CGC/ICCCS-register®. 

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de cursuslocatie, data, prijzen  of informatie over deze of andere VCCN cursussen kunt u bellen naar 088 401 06 50 of mailen naar cursus@vccn.nl

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Prijzen zijn inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch en exclusief 21% btw.

Log eers in met jouw persoonlijke VCCN account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander).

Geen VCCN account?
Maak eerst een account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Meer informatie
T 088 4010650 | e-mail
Voorwaarden cursussen | Privacy Policy

Sluiten