Over VCCN Ledenmiddag 2022 (online)

VCCN Ledenmiddag 2022 (online)

Save the date - En participeer actief mee in de VCCN van de komende jaren
Het bestuur van VCCN nodigt alle leden van harte uit om mee te denken over de beleidsplannen van de vereniging voor de komende 5 jaar. Dit kan tijdens de online VCCN Ledenmiddag op woensdag 26 januari 2022, waarin we op een interactieve manier plenaire sessies afwisselen met discussiemomenten via breakout-rooms. We willen de doelen/prioriteiten en vervolgens de acties met jullie bespreken op het gebied van:

  1. Ledengroei en samenwerking
  2. Relevantie
  3. Zichtbaarheid

Relevant platform bieden in diverse bloedgroepen
VCCN begeeft zich in meerdere bloedgroepen, zoals de Micro(nano)-elektronica-, Healthcare-, Space, Lifescience- en Foodindustrie. Door toenemende innovaties staan contamination control en cleanroomtechniek in deze bloedgroepen volop in de schijnwerpers. Door samenwerking en kennisontwikkeling en -uitwisseling kan VCCN  een relevant platform zijn om problemen aan te pakken en oplossingen in te zetten.

Bespreken uitkomst strategiesessies
Het bestuur van VCCN heeft samen met specialisten uit de genoemde bloedgroepen drie strategiesessies doorlopen, waarbij is gekeken naar ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging.

Zoals verwoord door voorzitter Eric Stuiver in het laatste VCCN Magazine is te zien dat er naast hele specifieke aspecten ook de nodige samenhang is tussen de verschillende bloedgroepen. Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, robotisering, duurzaamheid en cleanroom procedures. Wat ook duidelijk naar voren komt is de algehele behoefte om sneller en specifieker kennis te ontwikkelen en beschikbaar te maken. Dat alles uiteraard onder de voorwaarde van bescherming van vertrouwelijke kennis.

Omdat jouw input als lid van VCCN van essentieel belang is, bespreekt het bestuur de uitkomst van deze strategiesessies en het concept beleidsplan voor de komende 5 jaar graag met jou op woensdag 26 januari. Ben jij erbij?

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Medewerker bedrijfslid VCCN Gratis
Persoonlijk lid VCCN Gratis

Meer informatie
Mariëlle van Pelt, T 088 401 06 50
e-mail

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen

Sluiten