Over Contamination Control in de Zorg 2019 | Bedrijvenmarkt

Contamination Control in de Zorg 2019 | Bedrijvenmarkt

Contamination Control in de Zorg: Een zorg meer of een zorg minder?    

Het landschap van richtlijnen rond operatiekamers, centrale sterilisatie afdelingen (CSA) en isolatiekamers is op vele manieren in beweging. Met de verschillende beroepsverenigingen is gewerkt aan een CSA richtlijn. De periodieke revisie van VCCN Richtlijn 7 is ter hand genomen terwijl aan VCCN Richtlijn 8 de laatste hand wordt gelegd om in het najaar uit te worden gebracht. Ondertussen is de review van en discussie over de conceptrichtlijn luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers in volle gang. 

Parallel aan dit alles wordt er in CEN verband gewerkt aan een richtlijn voor ventilatie in ziekenhuizen. Geen wonder dat er verwarring ontstaat. Welke kant gaat het op? Wat is verantwoorde zorg? Hoe zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hier mee om gaan?

Op dit symposium over Contamination Control in de zorg wil VCCN een podium geven aan de vele stakeholders om een overzicht te geven van de visie op en ontwikkelingen in de dynamische wereld van belangrijke richtlijnen rond operatiekamers, CSA en isolatiekamers.

Programma
Het symposium heeft een dagvullend programma van 09.30 tot 18.00 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het deelnemen aan of bezoeken van de bedrijvenmarkt.
Het programma wordt medio augustus bekend gemaakt. Rond die tijd wordt ook de uitnodiging verstuurd.

Deelname aan de bedrijvenmarkt
Op de bedrijvenmarkt biedt VCCN standruimte aan van 3 x 2m, voorzien van een tafel, 2 stoelen en een stroompunt.  Een standruimte is inclusief deelname van 2 personen als standbemanning.  Door de grote belangstelling, hebben VCCN bedrijfsleden tot 16 september voorrang op deelname aan deze vakbeurs.

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-lid (Deelname aan bedrijvenmarkt) € 1.095,00
VCCN lid/ bedrijfslid (Deelname aan bedrijvenmarkt) € 725,00

Bevestiging
VCCN verstuurt de bevestiging één week voorafgaand aan de bijeenkomst.

Meer informatie
Esmeralda Pondman, T 088 401 06 52
e-mail

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen

Sluiten