C2MGZN

C2MGZN, hét magazine voor alle professionals rondom het gebied van cleanroom techniek en contamination control. Het magazine biedt een mix aan artikelen met actuele ontwikkelingen op het gebied van cleanroom techniek en contamination control. Daarnaast is er alle belangrijke informatie over de vereniging te vinden zoals de agenda voor congressen, resultaten van projecten en informatie over opleidingen. 

C2MGZN is het kwartaal magazine van de vereniging. Elk lid van de vereniging ontvangt het magazine op de deurmat. De redactie wordt gevormd door leden in de Commissie 03 Redactie VCCN Magazine. Interesse in deelname aan de commissie? Stuur een mail naar: info@vccn.nl

Schrijven voor C2MGZN

De redactie is altijd op zoek naar nieuwe auteurs van een artikel voor het magazine. Je kunt hierdoor een hele specifieke bijdrage leveren in de kennisoverdracht binnen VCCN, waarmee jij je kunt profileren binnen en buiten VCCN. Voor het magazine kunnen in het algemeen twee soorten artikelen worden onderscheiden:

  • Artikelen die identiek zijn aan, of die anderszins een weergave zijn van voordrachten, die de auteurs als sprekers hebben gehouden voor de leden van de VCCN.
  • Oorspronkelijke artikelen: als kopij voor het magazine aangeboden of op verzoek van of in overleg met de redactie voor dit doel geschreven.

Een of meerdere leden van de redactie beoordelen de artikelen en na goedkeuring wordt tot plaatsing van het artikel in het magazine overgegaan.

Ter compensatie van jouw tijd en moeite ontvang je voor elke gepubliceerde pagina € 100.

Auteursinstructies

Adverteren in C2MGZN

Lezers worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging zoals richtlijnen, resultaten van projecten, symposia en opleidingen.

Waarom adverteren in C2MGZN?

  • C2MGZN is een belangrijk vakblad in onze branche.
  • Een advertentie in C2MGZN genereert of bestendigt naamsbekendheid bij precies de juiste doelgroep(en).
  • C2MGZN wordt vanwege de betrouwbare en onafhankelijke vakinformatie veel gelezen en kent een hoge meeleesfactor
Het magazine verschijnt aan het einde van elk kwartaal. Bekijk de tarieven op onze mediakaart.

Sluiten