Cleanroom Technology Education

Speciale contaminatie beheersing oplossingen zijn noodzakelijk voor producten en handelingen, die gevoelig zijn voor verontreiniging door deeltjes, chemische componenten of besmetting door kiemen. Deze contamination control oplossingen vergen een beheerste stof- en kiemarme omgeving zoals een cleanroom.

Cleanroom Technology is een multidisciplinair vakgebied waarin alle facetten van een cleanroom, de techniek, de meetmethoden, procedures voor het voor­komen van ongewenste contaminatie samenkomen.

Met de Cleanroom Technology opleiding biedt VCCN een complete opleiding bestaande uit 9 dagdelen over cleanroom technologie en de toepassing hiervan in cleanrooms. De Engelstalige opleiding op hbo-niveau bestaat naast theorielessen uit een grote mate van zelfstudie en het uitvoeren van opdrachten. De opleiding wordt afgerond met een theorie-examen en een werkstuk in een leerbedrijf met cleanroom.

Inschrijven

Cursusprijs

€ 1.850 VCCN-leden € 1.975 niet-leden

Prijzen zijn inclusief lesmateriaal, koffie/thee exclusief 21% btw.

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is dat de student cleanroom technologie kan combineren met zijn beroepsopleiding, zoals engineering, productie, bedrijfskunde, facility management, life sciences etc. en kan toepassen op verschillende aspecten van de cleanroom.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor een ieder die betrokken is of zal worden bij het gebruik van een cleanroom omgeving, zoals managers, technici, life sciences medewerkers, bedrijfskundigen, facility managers etc.

Opleidingsprogramma

Het programma is als volgt:

 • Cleanrooms, cleanroom normen en richtlijnen – cleanroom lay-out en logistiek
 • Contamination Control – product risico’s
 • Ontwerp en bouw van cleanrooms – luchtbehandeling in de cleanroom
 • Meten, testen en monitoring – validatie opzet en programma
 • Gebruik van de cleanroom – discipline en procedures; kleding, procedures
 • Gebruik van de cleanroom – kleding en reiniging; reiniging procedures
 • Kwaliteitsbeheer, Technische toepassingen – eindwerkstuk
 • Microbiologische toepassingen
 • GMP, Validatie van microbiologische processen
 • Presentatie eindwerkstuk en theorie-examen

Lesindeling

 • 1 uur – doornemen praktische opdrachten
 • 1 ½ tot 2 uur – behandelen vragen over de bestudeerde stof
 • ½ uur – bespreken nieuwe opdrachten

Leermiddelen

Alle leermiddelen zijn Engels- of Nederlandstalig. Het examen is Engelstalig. Na schriftelijke toestemming mag de student de examenvragen in het Nederlands beantwoorden.

Het boek ‘Cleanroom Technology – Fundamentals of Design, Testing and Operation, 2e editie van William Whyte wordt gebruikt en biedt een compleet overzicht van de verschillende facetten van cleanroom technologie. Voor het oefenen van het theorie-examen wordt het Questions & Answers book uitgereikt. De hand-outs ontvangt de student tijdens de opleiding. Tevens krijgt iedere student elke week een (persoonlijke) praktijkopdracht, die voor de volgende les uitgevoerd dient te worden.

Certificeren

Tijdens de opleiding krijgt de student zeven praktijkopdrachten. De resultaten van de praktijkopdrachten legt de student vast in een studiewerkstuk. Een afgerond werkstuk geeft toegang tot het theoretisch examen.

Indien het examen succesvol is afgerond wordt de student door de ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies) gecertificeerd en ontvangt hij het VCCN/ICCCS certificaat en wordt opgenomen in het ICCCS-register.

Algemene cursusinformatie

 • Vooropleiding is minimaal op MBO-4 niveau. Een opleiding op HBO niveau sluit het meeste aan bij deze opleiding.
 • Les van ervaren docenten.
 • 9 halve lesdagen (einde middag/avond)
 • Prijzen zijn inclusief lesboek, hand-outs, examen en koffie/thee.

Leerbedrijf

De deelnemer dient regelmatig toegang tot een cleanroom te hebben waar hij wekelijks gedurende 1 tot 2 uur een praktijkopdracht kan uitvoeren. Bij inschrijving voor de opleiding is het noodzakelijk dat u de naam van het bedrijf en de contactpersoon opgeeft. Eventueel kan VCCN of Next Generation Cleanroom hierin bemiddelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze of andere VCCN cursussen bel 088 401 06 50 of mail naar cursus@vccn.nl

Cursusvoorwaarden

Op alle VCCN Cursussen zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. 

Terug naar cursusoverzicht

Sluiten