Projectgroepen

VCCN biedt mogelijkheden en budget voor het doen van research projecten. We vinden het belangrijk dat onze leden ideeën kunnen inbrengen. Daarnaast kunnen leden zelf inbreng hebben bij de uitvoering van deze projecten. Een research is het verzamelen en onderzoeken van data, informatie en feiten voor de vooruitgang van kennis. Het doel kan zijn om bepaalde feiten of principes te ontdekken of te grondvesten.

Projectgroepen hebben in principe een beperkte levensduur van maximaal 12 maanden. De projectgroep kiest zijn eigen voorzitter en secretaris. De voorzitter heeft o.a. budgetbewaking als taak. De projectgroepen vergaderen op een door hen te bepalen moment en frequentie. De vergaderingen kunnen op het verenigingsbureau in Woerden plaatsvinden, maar ook elders. 

Heb je een idee voor een project? Vul het aanmeldformulier in. Ingevulde startformulieren zullen de projectgroep research in behandeling nemen.

Heb je interesse in deelname aan één van de commissies of projectgroepen, neem dan contact op met Paul van Rij via telefoonnummer 088 401 06 50 of p.vanrij@vccn.nl

Projectgroep 04 Gezondheidszorg

VCCN Richtlijn 8 is in okt 2019 formeel uitgebracht. Deze is te downloaden onder Richtlijnen

De reguliere revisie van Richtlijn 7 is begin 2019 ter hand genomen. Vanwege de afstemming met het werk in de CEN (TC156WG18) en de wens nieuwe OK ventilatiesystemen passend in deze revisie mee te nemen wordt gekeken welke aanpassingen en uitbreidingen in het huidige RL 7 meetprogramma zouden moeten worden overwogen. Daarbij hoort ook een verantwoord testprogramma. De uitwerking en realisatie neemt zeker nog geruime tijd in beslag. De huidige richtlijn is te downloaden onder Richtlijnen.

Projectgroep 15 Lekdichtheid in gebouwen

Projectgroep 15 heeft zich bezig gehouden met de ontwikkeling van VCCN Richtlijn 10: Classificeren en testen van luchtdoorlatendheid van de schil van schone ruimten en gelijksoortige gecontroleerde omgevingen. De richtlijn is inmiddels definitief gemaakt en te bestellen op onze website

Projectgroep 16 DBCA en Projectgroep Commissioning

De Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) is sinds 2013 een erkende non-profit instantie. DBCxA heeft de structuur van een platform en is een naar “buiten” gerichte organisatie die de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van gebouwen en woningen in Nederland bevordert. VCCN Projectgroep 16 functioneert als klankbordgroep.

Projectgroep 19 Research

De lijst met potentiële research onderwerpen is nog niet onder de aandacht van bedrijven en opleidingsinstituten gebracht. Er is een aantal verzoeken gedaan voor research projecten echter, deze zijn nog niet concreet genoeg om in behandeling genomen te kunnen worden.

Vanuit samenwerking tussen VCCN, SVN, vDSMH en VHIG is in 2015 een projectgroep opgestart om tot een nieuwe richtlijn voor het bouwen van CSA’s te komen. Inmiddels is deze richtlijn afgerond en gepulcieerd. Deze is de downloaden onder Richtlijnen

Sluiten