VCCN RL-8 Monitoring van OK’s in gebruik

Vanaf begin dit jaar is de richtlijn 8 “Monitoring van OK’s in gebruik” op diverse plaatsen geïntroduceerd.

Met de sessie Richtlijn 8, maandag 24 september van 15.45 -16.45 uur binnen het Internationale Symposium Contamination Control 2018 (ISCC’18) wordt de aftrap gegeven voor een brede review van deze richtlijn in concept.

Voor het commentaar is een review-verzamelformulier beschikbaar. Iedereen die het document wil reviewen en opmerkingen heeft dient dit formulier te gebruiken. De reactie moet als Word file en als PDF worden gemaild naar: Paul van Rij.

De reviewformulieren moeten uiterlijk 25 november 2018 worden ingediend. Daarna volgt de verwerking van het ontvangen commentaar door de projectgroep met als doel de richtlijn definitief vast te stellen en als zodanig te publiceren.