VCCN-RL 6.3 Gedragsregels

Deze richtlijn is onderdeel van de Richtlijn 6 “Medewerkers in de Cleanroom”, die oorspronkelijk opgebouwd is uit drie onderdelen:
– Richtlijn 6.1 Aannamebeleid
– Richtlijn 6.2 Kleding
– Richtlijn 6.3 Gedragsregels
De VCCN-Richtlijn 6.2 en VCCN-Richtlijn 6.3 zijn door de werkgroep gerealiseerd. Een richtlijn m.b.t. het aannamebeleid is niet tot stand gekomen
Doelstelling van de VCCN-Richtlijn 6.3 Gedragsregels is aan te geven in welke algemene en specifieke gevallen men bepaalde gedragsregels zou moeten hebben of opstellen en waarop die zoal betrekking zouden kunnen hebben, opdat per individueel bedrijf het opstellen van bedrijfseigen gedragsregels wordt vergemakkelijkt. Tevens hopen de opstellers dat er door deze richtlijn enige uniformiteit ontstaat in de regelgeving.

Bestellen