VCCN-RL 6.2 Cleanroom kleding

In de richtlijnen van de VCCN worden een aantal aspecten van de stof- en kiemarme technieken vastgelegd, met de bedoeling dat hierdoor meer eenduidigheid binnen het vakgebied komt. Richtlijn 6.2 “Cleanroom kleding” gaat in op aspecten die te maken hebben met de beheersing van contaminatie van levende en dode deeltjes, gegenereerd door de in de cleanroom aanwezige mens.

Bestellen