Schrijven voor C2MGZN

De redactie nodigt u van harte uit tot het schrijven van een artikel voor het magazine. U kunt hierdoor een hele specifieke bijdrage leveren in de kennisoverdracht binnen VCCN, waarmee u zich tevens kunt profileren binnen en buiten VCCN. Voor het magazine C2MGZN kunnen in het algemeen twee soorten artikelen worden onderscheiden:

Artikelen, die identiek zijn aan, of die anderszins een weergave zijn van voordrachten, die de auteurs als sprekers hebben gehouden voor de leden van de VCCN.

Oorspronkelijke artikelen: hetzij als kopij voor het magazine aangeboden, hetzij op verzoek van of in overleg met de redactie voor dit doel geschreven.
Een of meerdere leden van de redactie beoordelen de artikelen en na goedkeuring wordt tot plaatsing van het artikel in het magazine overgegaan.

Ter compensatie van uw tijd en moeite ontvangt u voor elke gepubliceerde pagina € 100.

Auteursinstructies