C2MGZN

C2MGZNC2MGZN (Voorheen: VCCN Magazine) is het kwartaalmagazine van de vereniging. De redactie wordt gevormd in de Commissie 03. Zij streeft ernaar de leden een mix van actuele ontwikkelingen op het gebied van cleanroom techniek en contamination control te bieden. Verder worden ontwikkelingen binnen de vereniging zoals symposia, resultaten van projecten en opleidingen gepubliceerd.

De frequentie is vastgelegd op vier keer per jaar, met de verschijningsdatum aan het einde van een kwartaal.

Van lange technische artikelen wordt een verkorte versie in het Magazine opgenomen, met een verwijzing naar de website voor het volledige artikel.
Op de website kan ook aanvullende informatie staan en bijvoorbeeld links naar andere sites.

Aanmelden voor het magazine? Stuur een mail naar: info@vccn.nl