Projectgroepen en commissies

 

Commissies

VCCN heeft sinds 2013 een nieuwe verenigingstructuur. Belangrijke kenmerken zijn dat de stuurgroep niet meer bestaat en dat alle lopende activiteiten in commissies worden ondergebracht. Voor de projecten is de commissie 05 ‘Projecten’ in het leven geroepen. Ook ziet het bestuur steeds meer het belang in van communiceren met de buitenwereld en is de commissie 06 ‘Marketing & Communicatie’ opgericht. Om de voortgang van de commissies te monitoren is gekozen voor het linkin’ pin model. Van elke commissie zit er een vertegenwoordiger in het bestuur. De volgende commissies maken deel uit van VCCN:

 1. Normen en Richtlijnen (CO 01)
 2. Lezingen, Conferenties en Excursies (CO 02)
 3. Redactie VCCN Magazine (CO 03)
 4. Opleidingen (VCCN Education Board) (CO 04)
 5. Projecten (CO 05)
 6. Marketing & Communicatie (CO 06)

 

Projectgroepen

Projectgroepen hebben in principe een beperkte levensduur van maximaal 12 maanden. De projectgroep kiest zijn eigen voorzitter en secretaris. De voorzitter heeft o.a. budgetbewaking als taak. De projectgroepen vergaderen op een door hen te bepalen moment en frequentie. De vergaderingen kunnen op het Verenigingsbureau plaatsvinden, maar ook elders. Ook kunnen de projectgroepen besluiten telefonisch of per email te vergaderen. De volgende projectgroepen maken op dit moment deel uit van VCCN:

 1. PG 04: Gezondheidszorg
 2. PG 11: Deeltjesdepositiemeter
 3. PG 15: Lekdichtheid in gebouwen
 4. PG 16: DBCA en PG Commissioning
 5. PG 19: Research

Heeft u interesse in deelname aan een van de commissies of projectgroepen, neem dan contact op met VCCN via telefoonnummer 088 401 06 02 info@vccn.nl.