Vacatures

VCCN is altijd op zoek naar leden die actief willen bijdragen in een van de commissies. De activiteiten van de vereniging zijn opgedeeld in zes commissies.  Neem zitting in één van de commissies
en Join the Club!

Binnen VCCN zijn we op dit moment op zoek naar:

Redactieleden C2MGZN
Commissie 03 REDACTIE C2MGZN C2MGZN is het magazine van de vereniging en verschijnt 4x per jaar. De redactie is verantwoordelijk voor de redactionele artikelen. Ze wil een mix van actuele ontwikkelingen op het gebied van cleanroom techniek en contamination control aan de leden aanbieden. Verder worden ontwikkelingen binnen de vereniging zoals symposia, resultaten van projecten en opleidingen gepubliceerd. De redactie vergadert vier keer per jaar.

Meer weten en/of aanmelden? Stuur een mail naar Paul van Rij.

Commissielid Marketing & Communicatie
De commissie 06 MARKETING & COMMUNICATIE heeft als taak het marketing- en communicatiebeleid vorm te geven. Daarvoor is een marketingplan opgesteld. Dit wordt door het verengingsbureau uitgevoerd. De commissie houdt twee keer per jaar een voortgangsoverleg.

Meer weten en/of aanmelden? Stuur een mail naar Paul van Rij.

Projectleden
Ook worden er regelmatig voor projecten oproepen geplaatst om gezamelijk een nieuw project op te starten. Openstaande oproepen:

Gezocht: projectleden snelle meetmethoden

Gezocht: projectleden richtlijn cleanroom gebruik