Vacatures commissies

Join the club

De activiteiten van de vereniging zijn opgedeeld in zes commissies. VCCN is continue op zoek naar leden die actief willen bijdragen in één van de commissies. Onderstaand wordt per commissie verteld wat de taken en bevoegdheden zijn. Interesse in een van de commissies? Meld je aan via Paul van Rij.

Commissie 01 NORMEN & RICHTLIJNEN
Deze commissie heeft twee belangrijke taken. De eerste taak is het monitoren van de ontwikkelingen in internationale normen. Een aantal VCCN leden heeft daartoe zitting in internationale normcommissies Daarnaast is de commissie eindverantwoordelijkheid voor de VCCN richtlijnen.

De commissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen met negen commissieleden.
Vacatures: de commissie heeft drie vacatures.

Commissie 02 LEZINGEN & CONFERENTIES
Deze commissie is verantwoordelijk voor de congressen, mini-symposia, excursies, de Ledenmiddag en de Nationale CleanroomDag. De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de congressen en symposia. Dit houdt in dat tijdens vergaderingen de thema’s van de congressen worden bepaald en dat via de netwerken van de commissieleden de sprekers worden benaderd. Het organiseren en regelen van locaties, registratie van deelnemers, enz. behoort niet tot de werkzaamheden van de commissie. Deze worden door het verenigingsbureau uitgevoerd.

De commissie vergadert vijf keer per jaar met vier commissieleden.
Vacatures: er zijn vier vacatures in de commissie.

Commissie 03 REDACTIE C2MGZN
C2MGZN is het periodiek van de vereniging en verschijnt 4x per jaar. De redactie is verantwoordelijk voor de redactionele artikelen. Ze wil een mix van actuele ontwikkelingen op het gebied van cleanroom techniek en contamination control aan de leden aanbieden. Verder worden ontwikkelingen binnen de vereniging zoals symposia, resultaten projecten en opleidingen gepubliceerd.

De redactie vergadert vier keer per jaar met drie commissieleden.
Vacatures: er zijn twee vacatures in de commissie.

Commissie 04 OPLEIDINGEN
De commissie streeft naar een volwaardig pakket opleidingen op het gebied van Cleanrooms en Contamination Control via het organiseren en opzetten van cursussen, opleidingen en workshops. Vier VCCN opleidingen zijn geaccrediteerd bij de ICCCS (International Confederation on Contamination Control). Daarnaast is VCCN aangesloten bij de CTCB-I (International Cleanroom Testing en Certification Board).

De commissie vergadert drie keer per jaar met vier commissieleden.
Vacatures: er zijn twee vacatures in de commissie.

Commissie 05 PROJECTEN
De commissie heeft als taak het initiëren en coördineren van onderzoeksprojecten. Inbegrepen zijn projecten die als doel hebben om tot een (VCCN)richtlijn te komen.
De commissie bestaat, behoudens een voorzitter, uit de voorzitters van de projectgroepen.

De commissie vergadert twee keer per jaar.
Er zijn voor deze commissie op dit moment geen vacatures.

Commissie 06 MARKETING & COMMUNICATIE
De commissie heeft als taak het marketing- en communicatiebeleid vorm te geven. Daartoe is een marketingplan opgesteld. Dit wordt door het verengingsbureau uitgevoerd.

De commissie houdt twee keer per jaar een voortgangsoverleg.
Er zijn voor deze commissie op dit moment geen vacatures.