Commissies

Commissies VCCN

VCCN heeft sinds 2013 een nieuwe verenigingsstructuur. Belangrijke kenmerken zijn dat de stuurgroep niet meer bestaat en dat alle lopende activiteiten in commissies worden ondergebracht. Voor de projecten is de commissie 05 Projecten in het leven geroepen. Ook ziet het bestuur steeds meer het belang in van communiceren met de buitenwereld en is de commissie 06 Marketing & Communicatie opgericht. Om de voortgang van de commissies te monitoren is gekozen voor het linkin’ pin model. Van elke commissie zit er een vertegenwoordiger in het bestuur. De volgende commissies en projectgroepen zijn reeds aangekondigd:

Commissies:

 • CO 01 Normen & Richtlijnen
 • CO 02 Lezingen, Conferenties & Excursies
 • CO 03 Redactie VCCN Magazine
 • CO 04 Opleidingen
 • CO 05 Projecten
 • CO 06 Marketing & Communicatie
 • CO ICCCS 2018

Projectgroepen:

 • PG 04 Gezondheidszorg
 • PG 11 Deeltjesdepositiemeter
 • PG 15 Lekdichtheid van gebouwen
 • PG 16 Commissioning/ DBCA
 • PG 19 Research
 • PG 20 Centrale Sterilisatie Afdelingen (CSA)
 • PG 22 Cleanroom gebruik

Projectgroepen hebben in principe een beperkte levensduur van maximaal 12 maanden. De projectgroep kiest zijn eigen voorzitter en secretaris. De voorzitter heeft o.a. budgetbewaking als taak. De projectgroepen vergaderen op een door hen te bepalen moment en frequentie. De vergaderingen kunnen op het Verenigingsbureau plaatsvinden, maar ook elders. Ook kunnen de projectgroepen besluiten telefonisch of per email te vergaderen.

Heeft u interesse in deelname aan eén van de commissies of projectgroepen, neem dan contact op met Paul van Rij via telefoonnummer 033 434 57 65 of p.vanrij@vccn.nl.