Uitnodiging deelname reguliere revisie van VCCN RL7

Uitnodiging tot deelname aan reguliere revisie van VCCN RL7 : METHODE VOOR TESTEN EN CLASSIFICEREN VAN OPERATIEKAMERS EN OPDEKRUIMTEN IN RUST

VCCN RL7 heeft als geplande revisiedatum november 2019. Sinds de introductie van RL7 is geconstateerd dat geïnstalleerde systemen niet zondermeer optimaal presteren maar doorgaans eerst goed ingeregeld dienen te worden. Ook zijn waardevolle aanpassingen in de technische opzet en uitvoering van ventilatiesystemen gevonden.

Ten aanzien van de richtlijn zelf, is het, ook na de tussentijdse verduidelijking van juni 2017, belangrijk de tekst en inhoud nog weer eens te bezien.

Daarnaast zijn ontwikkelingen op OK ventilatiegebied niet gestopt en is het passend na te denken of de richtlijn geschikt is bij toepassing van NON-UDF systemen.

De commissie RL7 – revisie 2019 zal bestaan uit de oorspronkelijke leden van de RL7 commissie aangevuld met deskundige VCCN leden die zich hebben aangemeld.

Wanneer u overweegt zich op te geven is het belangrijk het volgende na te gaan:

  • Bent u inhoudelijk deskundig met betrekking tot meettechnieken, luchtstroming en ventilatie van operatieafdelingen?
  • Bent u bereid uw kennis kosteloos in te brengen.
  • Bent u bereidt en in staat overdag gedurende de revisieperiode vergaderingen van een dagdeel bij te wonen?
  • Bent u bereid en in staat richtlijn teksten te schrijven, te reviewen dan wel te verbeteren?
  • Bent u bereid eventueel bij te dragen aan het uitvoeren van testen in de praktijk?

De startvergadering van de commissie RL7-revisie 2019 is gepland op vrijdag 1 maart 2019 van 09:30 – 12:30 uur op het verenigingsbureau van VCCN Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden.

Wanneer u aanwezig wilt zijn of wanneer u voor de 1e vergadering verhinderd bent maar wel wilt deelnemen wordt u verzocht dit door te geven op het volgende e-mail adres:

frans.saurwalt@kropman.nl

Namens de commissie RL7 –revisie 2019

Frans Saurwalt

Voorzitter VCCN Projectgroep 4 Gezondheidszorg