Opstart werkgroep Contamination Control μ-elektronika

Naar aanleiding van het VCCN Minisymposium Micro-elektronica dat gehouden is op 1 november 2017, is een oproep gedaan aan VCCN leden en geïnteresseerde vakgenoten om deel te nemen aan een nieuwe VCCN werkgroep Contamination Control μ-elektronika.

Tijdens een workshop op het minisymposium zijn een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd, die gebruikt kunnen worden in de werkgroep. De doelstelling van de werkgroep is de kennis van contaminatie control  op het gebied van micro-elektronica te verdiepen en richtlijnen te ontwikkelen om kennis toegankelijk te maken voor de micro-elektronica. Gestreefd wordt om in de werkgroep zoveel mogelijk bedrijven uit de gehele keten vertegenwoordigd te laten zijn.

Start bijeenkomst:
Woensdag 14 februari 2018 | 10.00 -12.00 uur
Intechnium gebouw | Korenmolenlaan 4, Woerden

Mocht u vragen hebben dan u kunt terecht bij Esmeralda Pondman. We zien graag uw komst bevestigd per e-mail: e.pondman@vccn.nl