Deadline openbare Review Richtlijn 8 aangepast!

Vanaf begin dit jaar is de richtlijn 8 “Monitoring van OK’s in gebruik” op diverse plaatsen geïntroduceerd.

Met de sessie Richtlijn 8, maandag 24 september van 15.45 -16.45 uur binnen het Internationale Symposium Contamination Control 2018 (ISCC’18) wordt de aftrap gegeven voor een brede review van deze richtlijn in concept.

Voor het commentaar is een review-verzamelformulier beschikbaar. Iedereen die het document wil reviewen en opmerkingen heeft dient dit formulier te gebruiken. De reactie moet als Word file en als PDF worden gemaild naar: Paul van Rij.

De periode voor het indienen van reviewformulieren is verschoven naar 1 februari 2019. Daarna volgt de verwerking van het ontvangen commentaar door de projectgroep met als doel de richtlijn definitief vast te stellen en als zodanig te publiceren.