Kick-off Branche Innovatie Agenda (BIA) – Projectgroep 24

VCCN en TNO zijn gezamenlijk gestart met het opstellen van een Branche Innovatie Agenda (BIA) op het gebied van contamination control binnen hoog risico omgevingen (zoals operatiekamers, isolatiekamers en centrale sterilisatie afdelingen) in ziekenhuizen.


Deze BIA weergeeft de trends en ontwikkelingen en schetst een beeld over hoe contamination control in ziekenhuizen er in 2025 uit zal zien. Dit betreft onder andere het toegepaste kledingsysteem, de toegepaste meettechniek, de uitvoeringsvormen van de techniek en de schoonmaak. Doel hiervan is om innovatielijnen te onderscheiden en uit te werken in verschillende onderdelen. Welke ontwikkelingen gaan er plaatsvinden, welke kennislacunes en knelpunten zijn er, welk gezamenlijk onderzoek is hiervoor nodig, welke opleidingen moeten worden opgestart, etc. Op basis van een BIA kan VCCN haar programma afstemmen en kunnen leden hun voordeel doen in het richting geven aan ontwikkelingen. Hoewel het idee voor dit traject is voortgekomen uit een TNO technologiecluster met meetbedrijven actief binnen de ziekenhuizen, worden bij dit traject expliciet alle bloedgroepen van VCCN betrokken. Van leveranciers van kleding tot en met experts in het meten van oppervlaktereinheid.

Oproep projectleden
VCCN start rondom de BIA een nieuwe projectgroep: Branche Innovatie Agenda (BIA) – Projectgroep 24.
Hiervoor zijn wij op zoek naar leden die de projectgroep willen aanvullen met hun eigen kennis en expertise, denk hier bijvoorbeeld aan de gebieden:

  • Kleding
  • Schoonmaak
  • Meten, valideren en monitoring
  • Techniek
  • Bouwkundige
  • Proces

Om de projectgroep op te starten is er een startbijeenkomst. Graag nodigen we u hiervoor uit. Aanmelden vooraf is verplicht aangezien we per kennisgebied maar één of enkele projectgroep leden kunnen toelaten.

Datum: 24 april 2018
Tijd: 09.00 – 12.00
Locatie: VCCN | Korenmolenlaan 4| 3447 GG | Woerden
Meldt u aan via Esmeralda Pondman – e.pondman@vccn.nl.