Gezocht: projectleden richtlijn cleanroom gebruik

VCCN leden die geïnteresseerd zijn in deelname aan een nieuwe projectgroep richtlijn cleanroom gebuik (kleding, gedragsregels, reiniging en andere belangrijke aspecten, die niet in de normen staan) opgelet:

Doelstelling
Opstellen van een nieuwe VCCN-richtlijn voor cleanroom gebruik. Van belang is de beheersing van het contaminatierisico tijdens cleanroom gebruik. Tot nu toe waren richtlijnen additioneel op ISO 14644-5, maar deze is inmiddels verouderd en daardoor kan een nieuwe richtlijn zelfs richting gevend zijn. Door het opstellen van deze richtlijn zullen richtlijn 4 en 6 ingetrokken worden.

Toelichting
De Commissie Normen en Richtlijnen heeft het voorstel gedaan een nieuwe richtlijn “Cleanroom gebruik” op te stellen. Hierin dienen bovenstaande richtlijnen 4, 6.2, 6.3 en de gebruikersaspecten van richtlijn 5 beknopt verwerkt te worden. Cleanroom gebruik gaat vooral om het opstellen en uitvoeren van gebruiksprocedures. Deze procedures omvatten:

  •  Betreden en verlaten cleanrooms
  • Cleanroom kleding, selectie en onderhoud
  • Cleanroom reiniging
  • Cleanroom gedrag
  • Comfort
  • Naar binnen brengen van goederen
  • Onderhoud installaties
  • Monitoren tijdens gebruik

Het resultaat kan later gebruikt worden bij de revisie van ISO 14644-5: Operations. De projectgroep dient de onderwerpen te bepalen en de inhoud per onderwerp uit te werken. Daarbij dient rekening te worden gehouden met bestaande en verwachte ISO-normen. Voor deze projectgroep worden gebruikers en leverancier uit de verschillende toepassingsgebieden gezocht. Deelnemers krijgen toegang tot beschikbare richtlijnen en normen op het gebied van cleanroom gebruik. In overleg met de deelnemers zal een coördinator benoemd worden.

Interesse? Meld je dan aan bij ons verenigingsbureau via Paul van Rij, p.vanrij@vccn.nl of 088 401 06 02.