Highlights ISCC’18

Van 23 t/m 26 september werd de 24ste editie van het tweejaarlijkse International Symposium on Contamination Control, gehouden in World Forum in Den Haag. De ISCC’18 stuurgroep kijkt terug op een geslaagd evenement. Het was een eer om dit te mogen organiseren, samen met iedereen werkzaam in en om de wereld van contamination control.

Allereerst willen we graag iedereen bedanken voor hun bezoek en bijdrage aan dit symposium. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar iedereen die onderdeel is geweest van het inspirerende en vakinhoudelijke programma, zoals bij de lezingensessies, de workshops en tutorials.

Tijdens de closing ceremonie op dinsdag 35 september is op een symbolische manier het stokje van VCCN overgedragen aan onze collega’s in Turkije, die al druk bezig met de organisatie van ISCC’20. We wensen hen veel succes met de organisatie om dit symposium opnieuw tot een groot succes te laten zijn.

We hopen dat u van het symposium genoten heeft, en van alle extra activiteiten zoals het banket dinner bij het Louwman Museum op maandagavond 24 september. We sloten het symposium af met drie technische bedrijfsbezoeken naar ESTEC in Noordwijk, ASML en Philips in Eindhoven en HAL Allergy en BTF in Leiden, met als allerlaatste afsluiter een diner in het Marriott hotel.

Hopelijk hebben wij u met dit alles ‘the world behind contamination control’ laten zien.