Cleanroom Techniek Cursus (CTC)

Deze cursus stelt de deelnemer na afloop van de cursus in staat om een goede afweging te maken van alle belangrijke facetten bij het opzetten van een cleanroom. De Cleanroom Techniek Cursus leert de deelnemer een compleet ‘Programma van Eisen’ op te stellen voor een cleanroom. De cursist dient na het afronden van de cursus een procesanalyse te kunnen maken, nodig voor het bepalen van de benodigde ruimten, classificatie en indeling. Het unieke van de VCCN Cleanroom Techniek Cursus is dat deze aan alle genoemde doelgroepen tegelijk wordt gegeven. Dit betekent dat men tijdens de cursus al kennis kan maken met de verschillende partijen, die ook bij de realisatie van een cleanroom project aan bod komen.

Algemene informatie

  • Nederlandstalig
  • Geen specifieke vooropleiding gevraagd
  • Les van zeer ervaren docenten op het terrein van beheer, opzet, technische installaties en bouwkundige zaken
  • 2 aaneensluitende lesdagen, exclusief hotelovernachting
  • Locatie: VCCN, Woerden

Zie de Agenda voor de eerstvolgende cursusdatum

Cursusprijs (excl. 21% BTW)
Voor leden VCCN  €  1.075,-
Voor niet leden     €  1.575,-

Doelgroepen
Opdrachtgevers van cleanrooms, projectleiders technische adviesbureaus, projectleiders installatiebedrijven en leveranciers. De Cleanroom Techniek Cursus is bedoeld voor een ieder die een cleanroom gaat opzetten, van ontwerper, bouwer tot toekomstig gebruiker.

Technici en leidinggevenden
Technici en leidinggevenden werkzaam bij opdrachtgevers leren beter te formuleren wat voor een toekomstige cleanroom van belang is. Een betere afweging tussen de verschillende aspecten en opties kan leiden tot een economisch aantrekkelijker cleanroom.

Cleanroomontwerpers
Voor diegene, die voor een opdrachtgever een cleanroom ontwerpen stelt deze cursus vooral de aspecten aan de orde, die in regulaire bouwprojecten niet of minder van belang zijn. De verkregen cleanroomkennis leidt tot ontwerpen, die beter passen bij de wensen van de klant.

Cleanroombouwers
Voor deze doelgroep is vooral van belang de bijzondere aandacht die de keuze van materialen, componenten en bouwwijze voor de realisatie van een cleanroom vragen. Het kunnen maken van de optimale keuzes in de realisatie van een cleanroom is in het voordeel van alle betrokkenen.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de cursusplaats, cursusdata of cursusprijzen over deze of andere VCCN cursussen kunt u bellen naar 088 401 06 50  of mailen naar cursus@vccn.nl.

 

Aanmelden