Opleiding Cleanroom Gedrag Cursus (CGC)-GMP Cursus

Om de personen werkzaam in een cleanroom bewust te maken van hun invloed op de luchtkwaliteit in een cleanroom heeft VCCN de Opleiding Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) – GMP Cursus opgezet. De cursisten maken tijdens deze training kennis met de strenge eisen die gesteld worden aan het betreden van cleanrooms. Door het volgen van deze basiscursus zullen zij begrijpen waarom die strenge eisen noodzakelijk zijn. De Cleanroom Gedrag Cursus is een voorwaarde voor iedereen die incidenteel of intensief te maken heeft of gaat krijgen met het verblijf of werken in een cleanroom. Deze cursus is tevens voor alle (intensieve) cleanroomgebruikers een belangrijke opfriscursus en toetst de opgedane kennis en vaardigheden, zodat aan de voorwaarden voor een optimaal gedrag in de cleanroom wordt voldaan.

Algemene informatie

 • Nederlandstalig
 • Geen specifieke vooropleiding gevraagd
 • Les van zeer ervaren docenten
 • 1 lesdag van 09.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie:  23 mei 2019 in Leiden,  19 juni 2019 in Leiden (deze cursus is in het ENGELS, 12 september 2019 in Leiden, 10 december 2019 in Amersfoort
 • Ook kan de cursus bij voldoende deelname inhouse worden gegeven (kosten op aanvraag)
 • Maximaal 22 personen om een maximale interactie tussen docent en cursist de kunnen bewerkstelligen
 • Zie de Agenda voor de eerstvolgende cursusdatum.
Cursusprijs (excl. 21% BTW)
Voor leden VCCN  €  350
Voor niet leden     €  550

Cursusinhoud

De volgende aspecten komen aan de orde:
 • Product afbreukrisico’s
 • Deeltjes:
  » stof- en kiemontwikkeling
  » gedrag
  » stoftechniek
 • De mens als bron van contaminatie
  · Kleding
  · Gedrag en discipline voor en tijdens aanwezigheid in een cleanroom
  · Procedures, werkplekbeheersing en communicatie.
 • Reinigingaspecten
Doelgroep 
De Opleiding Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) is bedoeld voor een ieder die:
 • voor het eerst in aanraking komt met het vakgebied cleanrooms;
 • zich voor zijn werkzaamheden in een cleanroom moet begeven en door middel van een door VCCN afgegeven badge (de CleanroomPas®) kenbaar wil maken dat een cursus hierin met goed gevolg is doorlopen;
 • zijn of haar kennis op het gebied van oppervlakcontaminatie wil vergroten
 • zich verder wil verdiepen in specifieke cleanroomkennis via vervolgcursussen van VCCN op de diverse deelgebieden.
Certificaat/CleanroomPas®/Bedrijvenregister
Deze cursus is internationaal gecertificeerd via ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies). De cursusdag wordt beëindigd met een toets. Bij een positief resultaat ontvangt de cursist een certificaat en de CleanroomPas® in de vorm van een badge. Deze persoonsgebonden CleanroomPas® met pasfoto heeft een afgifte datum.Het doel van deze CleanroomPas® is dat:

 • de beheerder van een cleanroom weet dat de drager kennis heeft genomen van de eisen en verplichtingen ten aanzien van de toegang tot en verblijf in cleanrooms.
 • het vermelden van de afgiftedatum op de CleanroomPas® de mogelijkheid geeft aan de beheerder van de cleanroom om eisen te stellen aan de geldigheidsduur van de CleanroomPas®.
 • de cursist recht heeft op deelname aan een opfriscursus en vervolgcursussen van VCCN.

Daarnaast ontvangen de deelnemende cursisten een certificaat van deelname en registreert VCCN deze cursisten met bedrijfsnaam in het CGC/ICCCS-register®. Het CGC/ICCCS-register® staat op de VCCN website.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de cursusplaats, cursusdata, cursusprijzen, subsidiemogelijkheden, of informatie over deze of andere VCCN cursussen kunt u bellen naar 088 401 06 50 of mailen naar cursus@vccn.nl.

Aanmelden