Cleanroom Gedrag Cursus (CGC)-GMP cursus met of zonder Gowning Qualification

Deze Cleanroom Gedrag Cursus met of zonder Gowning Qualification bestaat uit 2 delen.
1. De normale VCCN Opleiding welke na het behalen van de toets resulteerd in het verkrijgen van de internationaal gecertificeerde Cleanroompas.
2. Daarnaast wordt de Gowning Qualifaction uitgevoerd door Biotech Training Facility en bij goed gevolg wordt een certificaat Gowning Qualification verstrekt.

Om de personen werkzaam in een cleanroom bewust te maken van hun invloed op de luchtkwaliteit in een cleanroom heeft VCCN de Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) opgezet. De cursisten maken tijdens deze training kennis met de strenge eisen die gesteld worden aan het betreden van cleanrooms. Door het volgen van deze basiscursus zullen zij begrijpen waarom die strenge eisen noodzakelijk zijn. De Cleanroom Gedrag Cursus is een voorwaarde voor iedereen die incidenteel of intensief te maken heeft of gaat krijgen met het verblijf of werken in een cleanroom. Deze cursus is tevens voor alle (intensieve) cleanroomgebruikers een belangrijke opfriscursus en toetst de opgedane kennis en vaardigheden, zodat aan de voorwaarden voor een optimaal gedrag in de cleanroom wordt voldaan.

Daarnaast komt aan bod het onderdeel Kleedprocedures waarbij de cursisten leren hoe zich te kleden volgens de richtlijnen. Dit wordt dan ook meteen in praktijk gebracht in de cleanrooms. De cursisten worden ook microbiologisch gekwalificeerd voor het correct aankleden door het stempelen van de kleding met Rodac platen en de handschoenen met settle plates. De resultaten van deze test zullen op het certificaat, uitgegeven door Biotech Training Facility, worden vermeld.

Algemene informatie

 • Nederlandstalig
 • Geen specifieke vooropleiding gevraagd
 • Les van zeer ervaren docenten
 • 1 lesdag van 09.30 uur tot circa 17.00 uur
 • Locatie:    23 mei 2019 bij BTF te Leiden
 • Ook kan de cursus bij voldoende deelname inhouse worden gegeven (kosten op aanvraag).
 • Maximaal 20 personen om een maximale interactie tussen docent en cursist de kunnen bewerkstelligen, maximaal 6 personen die deelnemen aan Gowning Qualificaton.
 • Zie de Agenda voor de eerstvolgende cursusdatum
Cursusprijs (excl. 21% BTW) Cleanroom Gedrag Cursus (CGC)-GMP
Voor leden VCCN  €  350
Voor niet leden     €  550

Cursusprijs (excl. 21% BTW) Cleanroom Gedrag Cursus (CGC)-GMP met Gowning Qualification

Voor leden VCCN  €  550
Voor niet leden     €  750

Cursusinhoud

De volgende aspecten komen aan de orde:
 • Product afbreukrisico’s
 • Deeltjes:
  » stof- en kiemontwikkeling
  » gedrag
  » stoftechniek
 • De mens als bron van contaminatie
  · Kleding
  · Gedrag en discipline voor en tijdens aanwezigheid in een cleanroom
  · Procedures, werkplekbeheersing en communicatie.
 • Reinigingaspecten
Doelgroep 
De Cleanroom Gedrag Cursus met Gowning Qualification is bedoeld voor een ieder die:
 • voor het eerst in aanraking komt met het vakgebied cleanrooms;
 • zich voor zijn werkzaamheden in een cleanroom moet begeven en door middel van een door VCCN afgegeven badge (de CleanroomPas®) kenbaar wil maken dat een cursus hierin met goed gevolg is doorlopen;
 • zijn of haar kennis op het gebied van oppervlakcontaminatie wil vergroten
 • zich verder wil verdiepen in specifieke cleanroomkennis via vervolgcursussen van VCCN op de diverse deelgebieden.
Certificaat/CleanroomPas®/Bedrijvenregister
Deze cursus is internationaal gecertificeerd via ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies). De cursusdag wordt beëindigd met een toets. Bij een positief resultaat ontvangt de cursist een certificaat en de CleanroomPas® in de vorm van een badge. Deze persoonsgebonden CleanroomPas® met pasfoto heeft een afgifte datum.Het doel van deze CleanroomPas® is dat:
 • de beheerder van een cleanroom weet dat de drager kennis heeft genomen van de eisen en verplichtingen ten aanzien van de toegang tot en verblijf in cleanrooms.
 • het vermelden van de afgiftedatum op de CleanroomPas® de mogelijkheid geeft aan de beheerder van de cleanroom om eisen te stellen aan de geldigheidsduur van de CleanroomPas®.
 • de cursist recht heeft op deelname aan een opfriscursus en vervolgcursussen van VCCN.

Daarnaast ontvangen de deelnemende bedrijven een certificaat van deelname en registreert VCCN deze bedrijven in het CGC-register®. Het CGC-register® staat op de VCCN website en in het VCCN Magazine.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de cursusplaats, cursusdata, cursusprijzen, subsidiemogelijkheden, of informatie over deze of andere VCCN cursussen kunt u bellen naar 088 401 06 50 of mailen naar cursus@vccn.nl.

Aanmelden