Projecten

De commissie projecten is onder voorzitterschap van Paul Joosten.

VCCN biedt mogelijkheden en budget voor het doen van research projecten. We vinden het belangrijk dat onze leden ideeën kunnen inbrengen. Dit kan via onderstaand aanmeldformulier. Ingevulde startformulieren zullen de projectgroep research in behandeling nemen. Leden kunnen zelf inbreng hebben bij de uitvoering van deze projecten.
Een research is het verzamelen en onderzoeken van data, informatie en feiten voor de vooruitgang van kennis. Het doel kan zijn om bepaalde feiten of principes te ontdekken of te grondvesten.

Er lopen op dit moment verschillende projectgroepen binnen VCCN:

Projectgroep 04 Gezondheidszorg
Projectgroep 04 start met de reguliere revisie van VCCN RL7. De update wordt eind van 2019 verwacht. De brede review van het concept van Richtlijn 8 – Monitoring van operatiekamers en opdekruimtes tijdens gebruik – sluit 1 febr 2019 waarna het commentaar wordt verwerkt tot de definitieve richtlijn. De planning is in Q2 2019 definitief wordt uitgebracht.

Projectgroep 15 Lekdichtheid in gebouwen
Deze projectgroep heeft de conceptversie van de richtlijn in 2015 gelanceerd, de komende maanden wordt het ontvangen commentaar verwerkt en afgestemd met VDI over de Duitse richtlijn.

Projectgroep 16 DBCA en Projectgroep Commissioning 
DBCA: Dutch Building Commissioning Association. De PG Commissioning functioneert als klankbordgroep.

Projectgroep 19 Research
De lijst met potentiële research onderwerpen is nog niet onder de aandacht van bedrijven en opleidingsinstituten gebracht. Er is een aantal verzoeken gedaan voor research projecten echter, deze zijn nog niet concreet genoeg om in behandeling genomen te kunnen worden.

Projectgroep 20 Centrale Sterilisatie Afdelingen (CSA)
Vanuit samenwerking tussen VCCN, SVN, vDSMH en VHIG is in 2015 een projectgroep opgestart om tot een nieuwe richtlijn voor het bouwen van CSA’s te komen. De doelstelling deze in 2015 af te ronden is helaas niet gehaald. Het streven is de conceptversie in 2016 gereed te hebben.

Heeft u interesse in een van de projectgroepen? U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul van Rij: T. 088 401 06 50, p.vanrij@vccn.nl.

Aanmelding projecten

Probeer het formulier zo concreet mogelijk in te vullen. Denk hierbij in termen als SMART (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdsgebonden) of SWART (Specifiek-Waarneembaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdsgebonden). Vraag bij onduidelijkheden hulp aan een van de leden van de projectgroep Research.