Opleidingen (VCCN Education Board)

Op basis van de doelstelling van VCCN streeft de Commissie Opleidingen ernaar in Nederland een volwaardig pakket opleidingen op het gebied van Cleanrooms en Contamination Control vorm te geven.

De Commissie Opleidingen geeft invulling aan deze ambitie door het:

 • ontwikkelen van opleidingen, cursussen en workshops;
 • organiseren van opleidingen, cursussen en workshops;
 • geven van opleidingen, cursussen en workshops;
 • bewaken van niveau en inhoud van diverse opleidingen door het opstellen van eindtermen van opleidingen;
 • examineren van kandidaten;
 • toetsen van diverse examens verbonden aan opleidingen.

De Commissie Opleidingen doet dit door:

 • een compleet opleidingenpakket te beschrijven;
 • het opleidingenpakket op te bouwen uit opleidingsmodules;
 • voor iedere opleidingsmodule eindtermen te definiëren;
 • voor iedere opleidingsmodule de wijze van toetsing vast te leggen.

Vier VCCN opleidingen zijn geaccrediteerd bij de ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies). Daarnaast is VCCN aangesloten bij de CTCB-I (International Cleanroom Testing en Certification Board). In 2017 is de Commissie Opleidingen in de eerste plaats doorgegaan met het handhaven van het bestaande pakket opleidingen. Dit pakket omvat 13 opleidingen gestoeld op de drie pijlers toepassing, realisatie en validatie. Hierbij worden drie opleidingsniveaus gehanteerd, te weten: basis, gevorderd en specialisatie. In de tweede plaats is de commissie aan de slag gegaan met het door haarzelf geformuleerde beleidsplan.

De kernpunten van dit beleidsplan zijn:

 • het opzetten van een opleidingsprogramma;
 • het stroomlijnen van het huidige pakket opleidingen;
 • het doorontwikkelen van het pakket opleidingen;
 • het doorontwikkelen van het docentenkorps;
 • het verder richten en inrichten van de commissie.

Primaire aandacht heeft gelegen bij de organisatie rondom het verzorgen van opleidingen. Een thema dat de kernpunten van het beleidsplan omvat. Daarnaast heeft de aandacht gelegen bij het doorontwikkelen van het docentenkorps.

Tot slot is een start gemaakt met het doorontwikkelen van het pakket opleidingen. In dit kader is er ook meer aandacht gekomen voor internationale samenwerking, waarbij de relatie met andere cleanroomverenigingen in de wereld wordt geïntensiveerd. Door internationale samenwerking kan kennis over het opleiden in de cleanroom omgeving worden gedeeld en gecreërd. De huidige opleidingen van VCCN kunnen hierdoor worden gespiegeld aan de ontwikkelingen die op dit moment in het vakgebied gaande zijn. Daarnaast kan de inhoud van de opleidingen worden geactualiseerd en door de
inzichten vanuit andere verenigingen worden versterkt.