Normen en Richtlijnen

De commissie Normen & Richtlijnen bestaat uit leden die allemaal actief betrokken zijn bij de diverse normcommissies en bij het opstellen van richtlijnen. Door de bundeling van kennis binnen de commissie kunnen VCCN leden op het gebied van contaminatie en filtratie over de nieuwe regelgeving geïnformeerd worden. Dit geeft de mogelijkheid voor VCCN leden om te anticiperen op veranderingen. Als communicatie portaal vanuit de commissie naar de leden wordt gebruikt gemaakt van magazine van VCCN (C2MGZN), zoals bv. het speciale themanummer Normen & Richtlijnen. Ook worden er (mini)symposia georganiseerd over uitgegeven normen en richtlijnen, zoals recentelijk het succesvolle minisymposium over richtlijn 7 in het Meander Medisch Centrum op 29 juni.

VCCN Richtlijnen
De VCCN – richtlijnen zijn / worden opnieuw beoordeeld en indien nodig teruggetrokken of aangepast. Het kan immers zomaar zijn dat een nieuwe uitgave van een ISO of CEN standaard een richtlijn kan vervangen. VCCN-Richtlijn 10, richtlijn voor het classificeren en testen van luchtdoorlatendheid van de schil van schone ruimten en gelijksoortige gecontroleerde omgevingen, staat op de VCCN website open voor argumentatie. Richtlijn 7 wordt opnieuw beoordeeld naar aanleiding van de gebruikservaring die inmiddels beschikbaar is.

Cleanroom normen
VCCN is vertegenwoordigd in actieve werkgroepen. Dit zijn:

  • ISO TC 209 14644
  • CEN TC 156 WG 18

Ziekenhuizen

  • CEN TC 156

Filter Normen en Richtlijnen
VCCN wordt in diverse normcommissies vertegenwoordigd door Wim Fekkes en Peter Ruiter. De ISO 16890 Luchtfilters voor algemene ventilatiedoeleinden heeft inmiddels de FDIS status. Tevens wordt geparticipeerd in de VLA, kring luchtfilters, Eurovent 4/11. Energy efficiency classifcation of air filters for general ventilation purposes en Eurovent certificatie.

  • CEN TC 195 – 5
  • ISO TC 142