Marketing & Communicatie

In 2015 heeft de Commissie Marketing en Communicatie haar marketingplan VCCN 2015-2018 afgerond en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
In het plan staan met name die twee zaken benoemd waarop de VCCN zich de aankomende drie jaren wil richten:

  • Een evenwichtige verdeling binnen het ledenbestand bewerkstelligen. De huidige verdeling 64% fabrikant/leverancier en 36% gebruiker zal meer in evenwicht worden gebracht;
  • Zichtbaarheid VCCN vergroten. Er zijn veel mogelijkheden om VCCN meer onder de aandacht te brengen bij de verschillende doelgroepen.

Nadat dit plan door het bestuur werd goedgekeurd is gestart met de implementatie van het plan. In 2017 wordt hier daadkrachtig aan doorgewerkt omdat de geformuleerde doelstelling voor VCCN belangrijk is. Immers, een vereniging met veel actieve leden vanuit de verschillende doelgroepen zal leiden tot een grotere bewustwording van de relevantie van VCCN op het gebied van Contamination Control. Ondertussen hebben de leden al kennisgemaakt met onze nieuwe communicatie uitingen.