Lezingen, Conferenties en Excursies

In 2017 heeft de commissie samen met het bestuur en secretariaat van VCCN een uitgebalanceerd en inspirerend programma ontwikkeld en uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomsten is de inhoud van alle activiteiten bepaald, waarbij altijd gezocht is naar een balans in de verschillende kennisgebieden die binnen VCCN aanwezig zijn. Daarnaast zijn de activiteiten afgestemd op actuele ontwikkelingen.

In 2017 heeft de commissie de volgende activiteiten tot nu toe georganiseerd:

Ledenmiddag op 26 januari
In navolging van de voorgaande jaren was het een geanimeerde en inspirerende bijeenkomst. Tijdens de verschillende momenten zijn oude en nieuwe contacten op een ontspannen manier bij elkaar gekomen. Tijdens de discussies aan de ronde tafels ontstonden soms nieuwe ideeën en is veel stof ontstaan om verder over te discussiëren. Voor VCCN en de commissie was deze middag zeer geslaagd. Duidelijk werd wederom welke onderwerpen bij VCCN leden leven.

Mini Symposium Luchtfiltratie op 19 april
Op 19 april vond het minisymposium over Luchtfiltratie plaats. Tijdens dit minisymposium werd gesproken over het recentelijk, wereldwijd en unaniem aangenomen ISO 16890 ter vervanging van de huidige EN 779:2012 norm. Er waren bijna 50 deelnemers aanwezig.

Cleanroom Symposium op 31 mei
Dit jaar was het symposium in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Tijdens het symposium waren ruim 170 personen aanwezig en had men de mogelijkheid 33 stands op de beursvloer te bezoeken. Voorafgaand aan het symposium was de algemene ledenvergadering. Tijdens het symposium waren enkele internationale sprekers aanwezig die een bredere inkijk gaven op het onderwerp.

Minisymposium Richtlijn 7 op 29 juni
Het minisymposium ging over de nieuwe conceptrichtlijn 7 omtrent de methode voor testen en classificeren van operatiekamers en opdekruimtes in rust. Tijdens de bijeenkomst werd de gedachtegang achter de norm toegelicht en werden voorbeelden uit de praktijk behandeld. Tijdens de verschillende presentaties ontstond een geanimeerde discussie omtrent de eisen en invulling van het begrip luchtdichtheid. Tijdens dit symposium waren bijna 120 deelnemers aanwezig.

Komende activiteiten 2017:

4 oktober: nationale cleanroomdag
1 november: Minisymposium Micro-Elektronica
7 december: Minisymposium Normen en Richtlijnen