Call for papers 2022

Heb jij expertise op het gebied van wet- en regelgeving binnen jouw vakgebied? Of ben je enorm enthousiast over een nieuwe werkwijze of innovatie? Deel jouw kennis met vakgenoten!

VCCN organiseert gedurende het jaar diverse bijeenkomsten en symposia waar kennis wordt gedeeld. Als onafhankelijk platform op het gebied van contamination control vinden wij het belangrijk dat alle symposia en bijeenkomsten aansluiten bij de actuele ontwikkelingen op dit gebied.

We proberen ieder symposium zo in te richten dat er voor alle interessevelden binnen de vereniging onderwerpen zijn die op dat moment actueel zijn. Binnen ieder interesseveld zijn ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, werkwijzen, eisen, innovaties, etc. Om vakgenoten op de hoogte te brengen van deze ontwikkelingen willen wij als vereniging iedereen een podium bieden om deze kennis te delen.

De commissie Lezingen & Conferenties beoordeelt alle abstracts en deelt deze gedurende het jaar in. Zij zal letten op de
relevantie voor het vakgebied contamination control en de relevantie binnen de aangegeven interessevelden. 

Belangrijke data
  • 30 januari 2022: deadline indienen abstracts
  • 28 februari 2022: bekendmaking van gekozen onderwerpen voor 2022

Instructies

  • Het abstract mag maximaal 1000 woorden bevatten.
  • De lay-out van het abstract dient een A4 portrait te zijn met lettertype Arial 11 pnt. De marges van de pagina dienen 2,5 cm aan alle zijde te zijn.
  • Het abstract dient te zijn voorzien van de persoonlijke gegevens van de indiener, zoals naam, adres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.
  • Alle abstracts dienen in Word format ingediend te worden en niet in pdf-format.
  • Na acceptatie van het onderwerp en indeling op een symposium mag de spreker gratis deelnemen aan het betreffende symposium.
  • De presentatie van het onderwerp dient plaats te vinden op VCCN sheets, die vooraf aan het symposium zullen worden toegestuurd.

Dien jouw abstract in

Sluiten