Cleanroom Symposium 2016 i.c.m. 19de vakbeurs

Datum/Tijd
25/05/2016
12:30 uur - 19:00 uur

Locatie
1931 Congrescentrum Brabanthallen


Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u ook deelnemen? U kunt zich morgen tussen 12.30 en 13.30 uur melden bij de congresbalie in1931 Congrescentrum Brabanthallen, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA in ’s-HERTOGENBOSCH.

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert VCCN in 1931 Congrescentrum Brabanthallen ’s-Hertogenbosch het jaarlijkse VCCN Cleanroom Symposium in combinatie met de 19de Vakbeurs Contamination Control.

KLIK HIER voor de voorlopige deelnemerslijst (versie 24-05-2016)

Het eerste deel van het symposium bestaat uit een parallelle lezingensessie van anderhalf uur. Na een pauze en een bezoek aan de vakbeurs wordt er vervolgd met twee parallelle lezingensessies van elk een uur. Een korte inleiding van de sessies vindt u verderop op de pagina. U geeft op het aanmeldingsformulier uw keuze aan.

Ter afsluiting nodigen wij u uit voor een netwerkborrel met buffet. Een uitstekende gelegenheid om naast een bezoek aan de stands van de vakbeurs in contact te komen met (nieuwe) relaties in de branche.

Accreditatie: VHIG-leden: 10 punten, categorie 2.

Programma Algemene Leden Vergadering (ALV) (alleen voor VCCN-leden en bedrijfsleden):
11.15 uur Ontvangst VCCN leden voor de Algemene Leden Vergadering
11.30 uur Aanvang VCCN Algemene Leden Vergadering (ALV) (alleen voor VCCN-leden en bedrijfsleden)

Programma Discussie VCCN-activiteiten (voor alle geïnteresseerden):
11.30 uur  Ontvangst geïnteresseerden voor de discussie VCCN activiteiten
11.45 uur Aanvang presentaties discussie VCCN activiteiten (waar houdt VCCN zich mee bezig?)
12.30 uur Ontvangst voor het symposium met een broodje en bezoek vakbeurs

Programma VCCN Cleanroom Symposium:
12.30 uur Ontvangst symposium deelnemers met een broodje en bezoek vakbeurs
13.30 uur Aanvang Lezingenprogramma (1,5 uur). U heeft de keuze uit 2 onderwerpen:
Sessie 1 Een nieuwe cleanroom: wat en hoe?
 Sessie 2 Validatie- en schoonmaakaanpak van cleanrooms
15.00 uur  Pauze en bezoek vakbeurs
15.30 uur  Vervolg Lezingenprogramma (1 uur). U heeft de keuze uit 2 onderwerpen:
Sessie 3 High Containment at what costs?
Sessie 4 Luchtbehandeling en nieuwe technologieën in de foodsector
16.30 uur  Vervolg Lezingenprogramma (1 uur). U heeft de keuze uit 2 onderwerpen:
Sessie 5 Technologische ontwikkelingen op de OK
Sessie 6 Hygiëne in de foodsector: desinfectie en nieuwe technologieën
17.30 uur  Netwerkborrel, buffet en bezoek vakbeurs
19.00 uur  Einde programma

Voor wie?
Het VCCN Cleanroom Symposium is voor een ieder werkzaam in het cleanroom vakgebied binnen de volgende werkvelden: eindgebruikers binnen de micro/nano-elektronica, de farmaceutische en levensmiddelen industrie, gezondheidszorg (OK, infectiepreventie), leveranciers, installateurs en schoonmaakbedrijven.

19de vakbeurs
De volgende bedrijven hebben zich reeds aangemeld voor deelname aan de 19de vakbeurs (op alfabetisch volgorde): AAF International, Afpro Filters, Azbil Telstar Benelux B.V., BAM Bouw en Techniek – marktspecialisme Interflow, Brecon Cleanroom Systems, Camfil BV, CaTeC b.v., Cleanroom Combination Group, Cleanroom Management International, De Klop Groep, DencoHappel Nederland B.V., Denios BV,  Dutch Cleanroom Furniture, Getinge BV, Initial Cleanrooms, Kropman Contamination Control, Lighthouse Worldwide Solutions Benelux BV. Micronclean, Cleanroom Service van Berendsen, Nora flooring systems B.V., Pedak Meettechniek, PharmaMedia Dr. Müller GmbH, PMT Benelux NV, Produsafe, Romex B.V., Royal HaskoningDHV, Sinensis Life Sciences BV, STAXS The Netherlands B.V., Tecnilab-BMI/Bioquell, TripleAir Technology BV,  TROX Nederland BV, VWR International/Basan the cleanroom division of VWR, Weiss Technik Nederland BV, WERO specialistische reiniging BV en Williamson-Dickie Nederland B.V..

Bij de ontvangst (met een broodje) en tijdens de diverse pauzes is er voldoende tijd om de stands uitgebreid te bezoeken.

LEZINGENSESSIE (13.30 – 15.00 uur). U kunt kiezen uit sessie 1 of 2.

Sessie 1: Een nieuwe Cleanroom, wat en hoe?
Wanneer bij een bedrijf voor het eerst sprake is van de noodzaak voor een cleanroomomgeving moeten er veel zaken worden bedacht en besloten. Vaak wordt er simpelweg gedacht in termen van een ISO –[getal] cleanroom, zonder daarbij het complete beeld. Aan de ontwerperszijde worden ook allerlei zaken ingeschat. Welke contaminatiebelastingen moeten worden beheerst, hoeveel lucht is daar voor nodig en met welk stromingsprincipe? In deze sessie wordt een brug geslagen tussen toekomstige gebruiker en ontwerper.

Sessie 2: Validatie- en schoonmaakaanpak van cleanrooms
De aanpak van de validatie van een cleanroom is mede afhankelijk van de classificatie van die ruimte en dus van het gebruik. Hetzelfde geldt voor de schoonmaak: de aanpak zal mede afhankelijk zijn van de activiteiten die er plaats vinden. En hoe pakken we dat aan in het geval er een calamiteit heeft plaats gevonden? In de drie lezingen van deze sessie lichten de sprekers hun aanpak ervan toe.

LEZINGENSESSIE (15.30 – 16.30 uur). U kunt kiezen uit sessie 3 en 4.

Sessie 3: High Containment at what costs?
In en buiten Nederland zijn de afgelopen jaren diverse high-containment biolabs gerealiseerd. Door de enerzijds uiterst strenge veiligheidseisen en anderzijds door de zeer specifieke, soms unieke technische voorzieningen is de realisatie en validatie van een HC Biolab complex en kostbaar. Wat zijn momenteel de belangrijkste ervaringen en, mede vanuit de toenemende aandacht voor wereldwijde infectiepreventie, hoe kunnen we deze kennis toepassen voor nieuwe HC biolabs?

Sessie 4: Luchtbehandeling en nieuwe technologieën in de foodsector
Binnen de voedingsmiddelenindustrie is de regulering van productieomstandigheden doorgaans anders vastgelegd dan in bijvoorbeeld de farmaceutische omgeving. In bepaalde gevallen is wel degelijk GMP van toepassing, maar doorgaans zijn de eisen minder stringent en is er meer vrijheid om te kiezen. Dat maakt het toepassen van andere technieken voor het beheersen van de microbiële belasting in de lucht mogelijk.
Daartoe zijn reeds diverse alternatieve methoden bekend, maar veelal worden die in verschillende samengestelde combinaties toegepast. De vraag is wat werkt en wat is voor welke toepassing geschikt?

LEZINGENSESSIE (16.30 – 17.30 uur). U kunt kiezen uit sessie 5 en 6.

Sessie 5:  Technologische ontwikkelingen op de OK
De op OK’s toegepaste medische techniek is sterk in ontwikkeling. Hybryde OK’s, Multifunctionele OK’s, Robotisering, de medische technologie ontwikkelt zich razendsnel. Welke ontwikkelingen liggen verder in het verschiet? En wanneer die ontwikkelingen zo snel gaan, hoe past dan de OK-regelgeving daarbij? Welke richting is nodig om voldoende kaders te hebben, om te weten waar OK’s in de nabije toekomst aan moeten voldoen?

Sessie 6: Hygiëne in de foodsector: desinfectie en nieuwe technologieën
Waar vroeger en soms nog steeds bij reiniging en desinfectie in de voedingsmiddelenindustrie enorme hoeveelheden water en reinigingsmiddelen werden gebruikt, is de tendens naar licht vochtige reiniging goed zichtbaar. Dat betekent andere reinigingsmethodieken, maar ook een andere reinigbaarheid. De uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn anders dan in de farmaceutische industrie, omdat heel anders gebouwd wordt. Een moderne techniek die voorzichtig ingang vindt binnen voedingsmiddelenbedrijven betreft het toepassen van speciale desinfecterende coatings, waarmee wanden, maar ook andere oppervlakken behandeld kunnen worden. Daarnaast vraagt het hygiënisch ontwerp en de inrichting van een voedingsmiddelen fabriek nadrukkelijk aandacht.

Wat kost deelname aan het symposium? (Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW)
€ 160,- VCCN Leden/ bedrijfsleden
€   80,- Gepensioneerde VCCN-leden
€   60,- Studenten (met collegekaart)
€ 190,- VHIG/ TVVL/NVTG/EHEDG-leden
€ 260,- Niet leden

Wat kost een stand op de vakbeurs? (Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW)
€   625,- VCCN Bedrijfsleden
€ 1095,- Niet leden
(VCCN-bedrijfsleden hebben t/m 3 mei 2016 voorrang op deelname. Daarna worden niet-leden toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt)

Aanmelden / Bevestiging: u kunt aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier
• Voor deelname aan het symposium geldt: ongeveer een week vooraf ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname.
• Voor deelname aan de 19de vakbeurs geldt: u ontvangt binnen een week na aanmelding per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Heeft u binnen een week geen bevestiging ontvangen, neem dan s.v.p. even contact met ons op.  Zonder bevestiging van onze kant is uw aanmelding niet aangekomen.

Accreditatie:  VHIG-leden: 10 punten, categorie 2.

Waar vindt het VCCN Cleanroom Symposium plaats?
1931 Congrescentrum Brabanthallen, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA in ’s-HERTOGENBOSCH

Afspraken m.b.t. dit symposium
• Annulering graag schriftelijk (per e-mail) doorgeven.
• Bij annulering binnen een week vóór de evenementsdatum, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
• Plaatsvervanging bij verhindering is mogelijk. Wel graag schriftelijk (per e-mail) doorgeven.
• Uw persoonsgegevens worden vermeld in de deelnemerslijst.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het VCCN verenigingsbureau:
Sandra van Ewijk-Jansma, tel. (033) 434 57 59, e-mail: a.vanewijk@vccn.nl