Opleiding Cleanroom Testen en Certificeren

Datum/Tijd
13/11/2019
09:00 uur - 17:00 uur

Locatie
Intechnium Gebouw


Meettechnici zijn een onmisbare schakel in het op de juiste manier testen en valideren van de cleanroom en het controleren of de techniek nog voldoet aan de gestelde eisen. Een gecertificeerde meettechnicus geeft de eindgebruiker de garantie dat de uitkomst van het testen van de cleanroom betrouwbaar is.VCCN heeft de Opleiding Cleanroom Testen en Certificeren ontwikkeld waarmee meettechnici zich op twee niveaus kunnen laten certificeren, namelijk als Associate en als Professional. De Associate wordt getoetst op theoretische kennis terwijl de Professional zowel theoretisch als praktisch wordt getoetst.

Doelstelling
Het doel van deze opleiding is het, zowel in theorie als in praktijk, opleiden en examineren van meettechnici, voor wat betreft het testen en valideren van een cleanroom. Het is mogelijk om deze opleiding te volgen op drie verschillende kennisniveaus: 1. Belangstellenden kunnen de theoriedag en een halve dag het meetpracticum volgen. 2. Meettechnici met een korte ervaringsperiode kunnen het programma tot Associate volgen. Dit bestaat uit de theoriedag en het meetpracticum, gevolgd door het theorie-examen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd dan is de meettechnicus gecertificeerd als Associate. 3. Voor certificering als Professional volgt de meettechnicus het volledige programma. Naast het theorie-examen wordt ook een praktijkexamen afgenomen.

Doelgroep
De Professional opleiding is voor degene die regelmatig meetwerk uitvoert. De opleiding tot Associate of voor belangstellenden is bedoeld voor meettechnici, maar ook voor functionarissen die betrokken zijn bij het meten van een cleanroom.

Opleidingsprogramma

Dag 1   (13 november 2019)
Theorie Theorie van luchtbehandelingsystemen en het daadwerkelijk meten van de belangrijkste parameters.

Dag 2  (20 november 2019)
Meetpracticum

Ochtend. Praktijkmetingen door deelnemers  aan drie praktijkopstellingen bestaande uit twee meetopstellingen, één voor het meten van luchtsnelheden en één voor de filter integriteittest.

Demonstratie van het meten met microbiologische meetmethoden, visualisatietechnieken en een deeltjesteller in een cleanroom.

Middag. Theorie-examen van 60 open vragen voor de Associate, – en de Professionalkandidaten.

Dag 3 (21 november 2019)
Praktijkexamen voor de Professional, dat bestaat uit twee praktijktesten; het uitvoeren en rapporteren van een luchtsnelheidstest en een filter integriteitstest (filterintegretiteitstest wordt uitgevoerd met een photometer). Zie ook http://www.ctcb-i.net/testingvalidation.php.

Leermiddelen
Voorafgaand aan de opleiding krijgt de deelnemer een uitgebreide syllabus en het Vraag & Antwoord-boek toegestuurd. De hand-out van de presentaties ontvangt de deelnemer tijdens de opleiding.

Certificering
Indien het examen succesvol is afgerond wordt de cursist gecertificeerd voor een periode van vijf jaar als respectievelijk Associate of Professional. Om de geldigheid te behouden en de kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk na vijf jaar opnieuw het examen af te leggen. Cursisten ontvangen na een succesvolle afloop een VCCN/CTCB-I certificaat, een persoonlijke badge en zij worden opgenomen in het OCT-register van VCCN. De VCCN Opleiding Cleanroom Testen en Certificeren is opgezet onder auspiciën van de CTCB-I. Deze opleiding is internationaal gecertificeerd via de ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies). De examens worden afgenomen door de CTCB-I (Cleanroom Testing and Certification Board – International; www.icccs.net).

Algemene Informatie

  • Voor de Professional is 2 jaar relevante werkervaring vereist. Dit wordt getoetst bij inschrijving.
  • Voor de Associate is geen specifieke vooropleiding vereist.
  • Les van ervaren docenten.
  • Een lesdag duurt van 09.30 uur tot 17.00 uur.
  • 2 of 3 lesdagen.

Cursusprijs  (excl. 21% BTW), inclusief koffie/thee en eventuele lunch.

Variant Prijzen leden /niet leden
Belangstellenden (1,5 dag)

13 november 2019

€ 825 / € 1.125
Associate (2 dagen)

13 en 20 november 2019

€ 1.175 / € 1.675
Professional (3 dagen)

13, 20 en 21 nov 2019

€ 1.675 / € 2.175

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door op aanmeldingsformulier-oct-professional-en-associate te klikken.

Over CTCB-I De Schotse cleanroomvereniging S2C2 is in 2002 begonnen met een opleiding voor meettechnici in de Cleanroom. Deze activiteit heeft zich internationaal ontwikkeld tot de Cleanroom Testing and Certification Board International (CTCB-I).