Nationaal Symposium Contamination Control

Datum/Tijd
15/05/2019
12:30 uur - 19:00 uur

Locatie
1931 Congrescentrum


Op woensdag 15 mei 2019 organiseert VCCN in 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch het jaarlijkse Nationaal Symposium Contamination Control. Voorheen beter bekend onder de naam Cleanroom Symposium. Het eerste deel van het symposium bestaat uit een parallelle lezingensessie van anderhalf uur. Na een pauze en een bezoek aan de vakbeurs wordt er vervolgd met twee lezingenblokken van elk een uur.  Nieuw dit jaar zijn de tutorials.  Gelijktijdig aan de twee laatste lezingenblokken worden 2 tutorials aangeboden van elk een uur.  Ter afsluiting nodigen wij u uit voor een netwerkborrel met buffet. Een uitstekende gelegenheid om naast een bezoek aan de stands van de vakbeurs in contact te komen met (nieuwe) relaties in de branche. Het programma wordt komende weken bijgewerkt op de website.

Programma Nationaal Symposium Contamination Control
12.30 uur  Ontvangst symposium deelnemers met een broodje en bezoek vakbeurs
13.30 uur  Aanvang symposium. U maakt een keuze uit onderstaande lezingenblokken:
Lezingenblok 1: Smart(er) cleanrooms
Lezingenblok 2: Contamination Control Strategy
15.00 uur Pauze en bezoek vakbeurs
15.30 uur Aanvang sessie 2. U maakt een keuze uit een tutorial of een lezingenblok:
Tutorial 1: Ontwerp van cleanrooms
Lezingenblok 3: Welke parameters doen ertoe in een OK
                                VCCN RL 7 en RL 8: ervaringen bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven
16.30 uur Aanvang sessie 3. U maakt een keuze uit een tutorial of een lezingenblok:
Tutorial 2: Energiemanagement
Lezingenblok 4: Deeltjesdepositie snelheid is de sleutel tot contaminatiebeheersing
                                Chemische reinheid
17.30 uur Netwerkborrel met buffet en bezoek vakbeurs
19.00 uur Einde programma

INFORMATIE LEZINGEN & TUTORIALS

Lezingenblok 1 Smart(er)  Cleanrooms
The continuous miniaturization in electronics, medical devices and pharmaceutics requires stricter compliance and control of contamination. Hence monitoring becomes more important, complex and also costly. What are currently best practices, key developments and, taking into account recent successes towards intelligent buildings, opportunities for SMART(er) cleanrooms?

Global developments towards intelligent buildings
Wouter Kok, B Grid Solutions

Why, what and how to monitor?
Lutz Behle, Puretec Analystics

Taking control at nano level
Richard Striekwold, Deerns

Lezingenblok 2 Contamination Control Strategy
In het concept van de nieuwe ‘steriele” Annex 1 van de EU in samenwerking met PICS landen wordt een duidelijke ‘contamination control strategy’ [CCS] verlangt. Die CCS bevat aspecten die relevant zijn voor het beheersen van de deeltjes en de microbiologische belasting van het product. In deze sessie zullen we langs genoemde lijnen verkennen welke elementen er in een goede CCS aan de orde komen en hoe dat kan worden benaderd.

De kracht van goede ruimtelijke logistiek
Door Rob Kanbier, Senior Architect en programme director Healtcare & Lifescience, KuiperCompagnons Rotterdam
Het proces bepaald de routings van mensen, materialen, grond- en hulpstoffen in en uit. Door dat goed te analyseren is binnen de randvoorwaarden een optimale lay-out te ontwikkelen. Een goede lay-out is essentieel om de CCS te kunnen borgen.

Transities, discipline en gedrag

Door Vanessa Pieters, QA operations Manager, Bilthoven Biologics
Wanneer mensen het proces uitvoeren en daartoe de cleanroom in en weer uit gaan, zijn de te doorlopen stappen en de discipline daarbij essentieel. Hoe ga je om met de invloed van mensen en de beheersing daarvan.

Process from contamination control strategy perspective
Door Mark White,  Group Technical Manager DPS Group Global 

Tutorial 1: Ontwerp van cleanrooms
Bij het integraal ontwerpen van cleanrooms komen veel aspecten bij elkaar. Een aantal daarvan worden in deze tutorial behandeld: Verlichting, kleding en zonering. Voorbeelden en toepassingen vormen de basis in deze sessie met ruime mogelijkheid van interactie.
– Wat doet verlichting in cleanrooms voor mensen en processen en wat is de stand en ontwikkeling van regelgeving daarover.
Door Joost van Rooij, Cleanroom Systems International
-De keuze en management van kleding in relatie met de gevraagde classes en eventuele containment, als basis voor de inrichting sluizen.
Door Arthur Lettinga, Elis Cleanroom
– De zonering in de cleanroom in combinatie met doorgeefkasten en sluizen.
Door Frans Saurwalt, Kropman Contamination Control

Lezingenblok 3:
Welke parameters doen ertoe in een OK
Door Stefan Heumen, Technisch consultant Building Physics & Systems, TNO
Een presentatie van de onderzoeksresultaten van “welke parameters doen ertoe in een OK”, het gezamenlijke TNO-onderzoek van Roberto Traversari en Stefan van Heumen. In 2018 is onderzoek gedaan naar het effect van verschillende bouw- en installatietechnische aspecten op de omvang van het beschermde gebied van operatiekamers en opdekruimten. Het resultaat van het onderzoek geeft een duidelijk beeld van welke fysieke parameters een significante invloed hebben op de omvang van het beschermde gebied. Hiermee krijgen ziekenhuizen inzicht bij het doen van aanpassingen, renovatie of nieuwbouw welke maatregelen een positief effect hebben op de omvang van het beschermde gebied en welke maatregelen juist niet.

VCCN RL 7 en RL 8: ervaringen bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven
Door  Johan Laurensse, LLTA-Laurensse Luchttechnisch Advies
De hybride OK’s bij het Catharina Ziekenhuis Eindhoven zijn in 2016 gerealiseerd, met een plenum van 6 x 3 m, waarbij het Flexmove systeem altijd onder het plenum gepositioneerd is. De uitgevoerde RL7 metingen bij oplevering aan het ziekenhuis lieten in eerste instantie een klein Beschermd Gebied zien en geen BG 3 op de OK tafel. Klein is in dit geval kleiner dan de helft van het plenum. Nadat we met daartoe gespecialiseerde partijen diverse verbeteringen aangebracht hebben, werd een BG 3 op de OK tafel gerealiseerd, en ook met de C boog in positie onder de C boog een BG 3, en een beschermd gebied wat nagenoeg de vrije projectie van het plenum omvat.
In 2018 zijn hier RL 8 metingen uitgevoerd, waarvan de resultaten ook goed waren: 25 metingen bij 5 ingrepen: gemiddelde van 0,54 kve/m3 bij de ingreep en 2,2 kve/m3 op de instrumententafel. Het omgekeerde hebben we ook gezien: RL 8 metingen in een OK met 3 x 3 octagonaal plenum, waarvan het BG gebied binnen een marge van enkele cm’s de afmetingen van het plenum volgt, leverden in 2018 een hoger aantal KVE’s op. Dit terwijl in 2014 in diezelfde OK aan de hand van deeltjesmetingen in de praktijk een ISO 6 classificering gerealiseerd werd. (Volgens de NEN-EN 14644 mag voor een ruimte in gebruik ten opzichte van de ‘in rust‘ situatie 1 gradatie lager gehanteerd worden). Een hernieuwde RL 8 meting in dezelfde OK leverde dan ook een totaal ander beeld op: 0 kve’s tijdens de ingreep.  Ditzelfde beeld was te zien in een andere OK , met een plenum van 1,4 x 2,4 m, maar met goede hersteltijden. Ook in de periferie: bij een rustige ingreep, waarbij eenieder rustig werkte was het aantal KVE’s onder de norm. Bij een andere ingreep in diezelfde OK, met meer hectiek (omdat een nood-situatie ontstond) was het aantal kve’s boven de vastgestelde norm van 10 kve’s. RL 7: insnoering aan de zijkant tot 0 tot 10 cm. Hieruit valt op te maken dat ook in een qua RL 7 meting wat minder presterende OK lage kve waarden bereikbaar zijn. Maar omgekeerd, een goed presterend systeem kan door de wijze van ermee omgaan om zeep geholpen worden.

Tutorial 2: Energiemanagement
Verstandig omgaan met energie verbruik is actueel. Voor cleanrooms zijn twee ISO-14644 standaarden in ontwikkeling die daar handvatten voor bieden: ISO-14644-16 Energy Management en ISO-14644-4 Design, construction and start-up.Aan de hand van de opzet van deze standaarden worden mogelijkheden voor bestaande en nieuwe cleanrooms gepresenteerd. Met voorbeelden en interactie wordt de theorie naar de praktijk gebracht.
Door Peter Bertrand, ENGIE, Expert ISO werkgroep 14644-16
Door Frans Saurwalt, Kropman Contamination Control, convener ISO werkgroep 14644-4

Lezingenblok 4:
Deeltjesdepositie snelheid is de sleutel tot contaminatiebeheersing
Door Koos Agricola, Process Engineer | Consumables & Processes, Océ-Technologies B.V.
In de lucht zitten deeltjes. Kleine deeltjes blijven zweven en grote deeltjes komen op oppervlakken terecht. Hierdoor stijgt de deeltjesconcentratie op oppervlakken. Een cleanroom wordt met lucht gespoeld, zodat deeltjes in de lucht afgevoerd worden. Naarmate het deeltje groter en zwaarder is neemt de kans toe dat het op een oppervlak terecht komt. Het deeltjesdepositieniveau (of Particle Deposition Rate Level PDRL) is het product van de deeltjesconcentratie x de depositiesnelheid, maar ook de verandering van oppervlakte concentratie per uur. De PDRL bepaalt de mate van oppervlakte contaminatie. Het verwachte aantal deeltjes op een kritisch product kan men bepalen door de PDRL te vermenigvuldigen met het kritisch oppervlak en de blootstellingstijd en dit te delen door de kritische deeltjesgrootte. De PDRL kan dus ook als specificatie van de luchtreinheid gebruikt worden. Onderzoek toont aan dat de PDRL wordt bepaald door de cleanroom installatie en de uitvoering van de procedures voor het naar binnen brengen van goederen, het betreden en reinigen van de cleanroom. Monitoren is belangrijk voor het bewaken van het contaminatie risico. De data van het monitoren van de PDRL kan gebruikt worden om de contaminatiebeheersing maateregelen te verbeteren indien nodig. Deze informatie komt in de nieuwe ISO 14644-17 Particle deposition rate applications.

Chemische reinheid van producten
Door Freek Molkenboer, medior scientific specialist Nano-instrumentation, TNO
Chemische reinheid van producten wordt steeds belangrijker om de geëiste nauwkeurigheid en/of kwaliteit te behalen. In deze presentatie behandelt Freek Molkenboer de hele keten, van juiste eisen stellen, materiaal selectie tot het testen en kwalificeren van deel- of eindproduct.

Deelname aan vakbeurs
Op de vakbeurs biedt VCCN standruimte aan van 3 x 2m, voorzien van een tafel, 2 stoelen en een stroompunt.  Een standruimte is inclusief deelname van 2 personen als standbemanning.  De kosten hiervoor  bedragen 625 euro excl. BTW voor VCCN bedrijfsleden en 1095 euro excl. BTW voor niet-leden.  Door de grote belangstelling, hebben VCCN bedrijfsleden tot 19 april voorrang op deelname aan deze vakbeurs.

Wat kost deelname aan het symposium? (Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW)
€ 170,- VCCN Leden/ bedrijfsleden
€   90,- Gepensioneerde VCCN-leden
€   70,- Studenten (met collegekaart)
€ 200,- VHIG/ TVVL/NVTG/EHEDG-leden
€ 270,- Niet leden

Overzicht deelnemende bedrijven (6/5/2019):
AAF International BV
BAM Bouw en Techniek b.v. – Regio Interflow
BioTRADING Benelux B.V.
Brecon Cleanroom Systems B.V.
Brookhuis Applied DATA Intelligence
Camfil Bv
Catec
Cleanroom Combination Group
Connect 2 Cleanrooms
Dutch Cleanroom Furniture
Elis Cleanroom
Georg Fischer N.V.
Getinge Netherlands
Gevelscan – Prescanbouw
IMI Aero-dynamiek
Kingspan Cleanroom Systems
Kropman B.V.
MANN+ HUMMEL VOKES AIR B.V.
Nefab Packaging Netherlands B.V.
Nora Flooring System
Lighthouse Worldwide Solutions Benelux BV
Pedak Meettechniek
Polytemp Scientific
RevDesinfectie Robots
Romex
STAXS
Tecnilab-BMI
TS Group Holland B.V.
Weiss Technik Nederland BV

Aanmelden / Bevestiging
• Voor deelname aan het symposium geldt: ongeveer een week vooraf ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname.
• Voor deelname aan de bedrijvenmarkt geldt: u ontvangt binnen een week na aanmelding per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Heeft u binnen een week geen bevestiging ontvangen, neem dan s.v.p. even contact met ons op.  Zonder bevestiging van onze kant is uw aanmelding niet aangekomen.

Accreditatie
Er wordt een aanvraag gedaan bij VHIG. Zodra meer bekend is, wordt dit via de website gecommuniceerd.

Locatie Nationaal Symposium Contamination Control
1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA in ’s-HERTOGENBOSCH

Afspraken m.b.t. dit symposium
• Annulering graag schriftelijk (per e-mail) doorgeven.
• Bij annulering binnen een week vóór datum evenement, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
• Plaatsvervanging bij verhindering is mogelijk. Wel graag schriftelijk (per e-mail) doorgeven.
• Uw persoonsgegevens worden vermeld in de deelnemerslijst.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het VCCN verenigingsbureau
Esmeralda Pondman, T 088 401 06 50, e-mail: e.pondman@vccn.nl